Το πρόβλημα με το Bluetooth διορθώθηκε με την 10.3.2...Επιτέλους !