Όχι. Έχει διαφορετικό pinout (στα σημεία, αλλά διαφορετικό..).