Ενδιαφέρουσα εικόνα-αντίθεση μου έχει μείνει από επίσκεψη σε ένα χωριό σαρακατσάνων στη Βουλγαρία. Όλο το κεντρικό χωριό να είναι όπως έχουμε στο μυαλό μας ένα κλασσικό χωριό όπως και εδώ, και στο...