Πολύ όμορφο και απόλυτα λειτουργικό μηχάνημα.
Καλές βιντεοπροβολές.