Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτο το πρόγραμμα σε συνδιασμο με ενα smartphone
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.e2esoft.ivcam