Νέος έφυγε...
Πρόκειται για πολύ αγαπημένο group οπότε θα ανοίξω ένα in memoriam νήμα στη Μουσική.