Το νήμα κλειδώνεται έως ότου επιληφθούν οι αρμόδιοι Διαχειριστές.