Καταρχάς philips κοιτάς, αν σε εξιτάρει η ιδέα του αμπιλάιτ και μετά για την επεξεργασία εικόνας. Αν η απάντηση είναι θετική τουλάχιστον στο πρώτο, τότε προχωράς παρακάτω. Γενικώς, αν συνηθίσεις το...