Για να αρχίσουμε να περιορίζουμε λίγο τις αιτίες μέχρι να καταλήξουμε που μπορεί να οφείλεται το πρόβλημα.
Όταν λες κλικ κόβεται στιγμιαία ο ήχος ή βγάζει θόρυβο οταν κουνάς το ποντίκι, σκρολάρεις...