άμα δίνει η βοντα 2 χρόνια γιατί να μην είναι ένα κίνιτρο να αγοράσουμε όλοι από εκεί μέχρι να βάλουν και οι άλλοι μυαλό.είναι θέμα καταναλωτικής συνείδησης, δεν είδατε τι έγινε με τα costa ...