Πολύ ωραία δουλειά!

Οι διαφορές υπέρ των Burson είναι μεγάλες σε σχέση με άλλους τελεστικούς που δοκίμασες; Ποιους άλλους άκουσε συγκριτικά;