Θυμάμαι το πολύ καλό mini Basis που έκανε χρήση των AD797 και AD843. Η αναβάθμισή του σε Exclusive ήταν κυρίως η αλλαγή του AD843 σε στρατιωτικών προδιαγραφών έκδοση (SQ). Και το AD797 έχει τους...