Καλώς ήρθατε στο AVClub.

Αναζήτηση:

Type: Posts; Χρήστης: timaios; Keyword(s):

Σελίδα 1 απο 20 1 2 3 4

Αναζήτηση: Search took 0.05 seconds.

 1. Θέμα: AppleTV

  από timaios
  Απαντήσεις
  63
  Εμφανίσεις
  6,074

  Re: AppleTV

  Τό prime δίνει δοκιμαστική περίοδο (trial) ένα μήνα καί μπορείς νά άποχωρήσεις χωρίς νά πληρώσεις συνδρομή
  σέ ειδοποιούν γιά τήν λήξη τής περιόδου μερικές μέρες πρίν.Καλό είναι ό πωλητής νά...
 2. Θέμα: AppleTV

  από timaios
  Απαντήσεις
  63
  Εμφανίσεις
  6,074

  Re: AppleTV

  Keraki έχεις κάνει έγγραφή prime member;εμένα ού έρχονται προσφορές από τό amazone.com άλλά έπιλεκτικά καί όχι σέ όλα τά προιόντα καί μού γράφει καί τό άν μπορεί τό προιόν νά τό στείλουν Ελλάδα καί...
 3. Απαντήσεις
  34
  Εμφανίσεις
  8,178

  Εμφάνιση μηνυμάτων

  Καλά Πάνο...πώς μού ξέφυγε.Μεγάλη τιμή καί χαρά γιά σένα άλλά καί γιά έμάς πού μάς άρεσαν οί φωτογραφίες σου καί ή μεγάλη προσπάθεια καί τήν άγάπη σου γιά τό άθλημα έδώ καί πολύ καιρό...
 4. Απαντήσεις
  99
  Εμφανίσεις
  12,171

  Re: Nvidia Shield TV / TV PRO (2019)

  https://www.amazon.com/gp/profile/amzn1.account.AEF45WGEE2L4YK67I3WJEUDFE6CQ/ref=cm_cr_getr_mb_gw_btm?ie=UTF8
  Ενδιαφέρον ποστ άπό έναν άγοραστή στό amazon πού ίσχυρίζεται ότι τό nvidia shield pro...
 5. Απαντήσεις
  898
  Εμφανίσεις
  71,773

  Re: Canon EOS R & RP full frame mirrorless

  Γιάννη μεγειά καί έξακολουθώ νά πιστεύω ότι θά μάς δώσεις τά ποιοτικότερα άρχεία άπό τήν canon πού άλλωστε φημίζεται γιά τήν έπιστήμη τής χρωματικής άπόδοσης.Ερωτώ ποιό μόνιτορ χρησιμοποιής καί...
 6. Απαντήσεις
  1,196
  Εμφανίσεις
  202,321

  Εμφάνιση μηνυμάτων

  Μάκη κατ'αρχήν θά ήθελα νά σ'ευχαριστήσω γιά τό έξαιρετικό νήμα σου καί τίς λεπτομερείς ρυθμίσεις καί προτάσεις χρήσης πού παρακολουθώ μέ πολύ ένδιαφέρον...ή άναφορά γιά τήν samsoung ήταν ένημερωτική...
 7. Απαντήσεις
  1,196
  Εμφανίσεις
  202,321

  Εμφάνιση μηνυμάτων

  https://www.google.com/amp/s/amp.businessinsider.com/netflix-stop-working-old-samsung-smart-tvs-december-1-2019-11
  Μάκη ή samsung πού είναι συμβατή στήν ίστοσελίδα πού παρέπεμψες καί δείχνει...
 8. Απαντήσεις
  898
  Εμφανίσεις
  71,773

  Εμφάνιση μηνυμάτων

  Θυμάμαι τόν Γιάννη μέ cannon 550d τήν άγόρασα καί έγώ τότε καί μετά μέ 7d πού τά δείγματα του πού άνέβασε τότε μέ είχαν έντυπωσιάσει στήν χρωματική άπεικόνειση σέ μεγάλο μόνιτορ περισσότερο...

  άπό...
 9. Απαντήσεις
  11
  Εμφανίσεις
  12,674

  Εμφάνιση μηνυμάτων

  Μπράβο Δημήτρη εξαιρετική παρουσίαση άπόρροια τής άγάπης σου γιά τούς ABBA πού έχει ώς άφετηρία τήν καλή μουσική.
 10. Θέμα: AbbA quiz

  από timaios
  Απαντήσεις
  31
  Εμφανίσεις
  2,512

  Re: AbbA quiz

  Αυτό ήταν τό χειρότερο τραγούδι καί δέν έπρεπε νά κυκλοφορησει είπε ό bjorn.
  Lovelight καί dream world δέν συμπεριλήφθηκαν στό αλμπουμ voulez vous.Πάντως έξαιρετικοί οί ABBA τούς έζησα άπό κοντά...
 11. Θέμα: AbbA quiz

  από timaios
  Απαντήσεις
  31
  Εμφανίσεις
  2,512

  Re: AbbA quiz

  Den kommer fran klassiska albumet "waterloo" och heter "whats out". tror jag.:guitarist:
 12. Απαντήσεις
  9
  Εμφανίσεις
  1,603

  Εμφάνιση μηνυμάτων

  Γιώργο ό φίλος άποφάσισε νά τήν άγοράσει άπό έλλάδα τήν bf έάν διαβάσεις τά προηγούμενα έχει μεγάλη έκπτωση καί συμφωνώ ότι ή τιμή της είναι άσύμφορη σήμερα μέ τίς τρέχουσες τιμές.
 13. Απαντήσεις
  270
  Εμφανίσεις
  184,954

  Υπόμνημα: Εμφάνιση μηνυμάτων

  Γράφει τό κινητό γιά μένα τίς προτάσεις!!! έχει αυτά τά adam καί μού φαίνονται καλά ύπάρχουν καί τά άκριβότερα πάνω άπό 120 £ διαφορά 7ιντσα καί τά φθηνότερα 5ιντσα στό amazone.uk τήν bf ελπίζω...
 14. Απαντήσεις
  270
  Εμφανίσεις
  184,954

  Υπόμνημα: Εμφάνιση μηνυμάτων

  Δημήτρη ευχαριστώ,είδα τήν παλαιότερη άνάρτηση σου μέ τήν focusrite καί τήν SMLS τού Εκτορα καί μού φάνηκε καλή πρόταση καί οικονομική, σκέφτομε γιά άργοτερα καί δύο ένεργά adam πού έχουν θετικά...
 15. Απαντήσεις
  99
  Εμφανίσεις
  12,171

  Re: Nvidia Shield TV / TV PRO (2019)

  Είναι δωρεάν γιά τό συγκεκριμένο άπό Ισπανία μπορείτε νά δείτε.Δέν ίσχύει γιά όλα τά προιόντα καί γιά τίς διαφορετικές χώρες παρά μόνο έκεί πού άναγράφεται prīme μέ δωρεάν άποστολή

  ...
 16. Απαντήσεις
  2,005
  Εμφανίσεις
  180,775

  Εμφάνιση μηνυμάτων

  Τάκη πολύ καλές φωτογραφίες γιά τηλέφωνο άλλά παίζει καί τό φώς τού νησιού καί ή πείρα πού άπέκτησες μέ τήν φωτογραφία γενικά.Ανέβασε καί μερικές συγκριτικά μέ τήν sony στίς ίδιες συνθήκες νά δούμε...
 17. Απαντήσεις
  9
  Εμφανίσεις
  1,603

  Εμφάνιση μηνυμάτων

  Ευχαριστώ πολύ Μιχάλη, θανάση καί GAAA γιά τήν ενημέρωση έγραψα άπό βιασύνη 75 καί ναί θά πάει στήν lgc9 τό άποφάσισε θά περιμένει τίς έκπτώσεις Νοεμβρίου νά'σται καλά, τό μέγεθος άς τό άποφασίσει ό...
 18. Απαντήσεις
  9
  Εμφανίσεις
  1,603

  Εμφάνιση μηνυμάτων

  GAAA ευχαριστώ γιά τήν πρόταση άν καί άκριβή γιά 65άρα πρός τό παρόν.Μού έβαλε σέ.σκέψεις γιατί ό φίλος μού άνέφερε γιά τίς άλλες πού παίζαν δίπλα στόν Κωτσόβολο ότι φαινόταν σάν ξεθωριασμένες σέ...
 19. Απαντήσεις
  9
  Εμφανίσεις
  1,603

  Εμφάνιση μηνυμάτων

  Michalis3 πρότεινε τήν καλύτερη 65άρα άσχέτως τιμής γιατί ό φίλος έχει έκπτωσή 50% εσπα καί τήν δικαιολογεί λόγω δουλιάς γι'αυτό καί τόση πρεμούρα...δέν θέλει προβολέα καί θά ήθελε νά παίζει εί...
 20. Απαντήσεις
  9
  Εμφανίσεις
  1,603

  Εμφάνιση μηνυμάτων

  Γεία σας,φίλος μου ένδιαφέρεται γία άγορά oled 75άρας άφού τίς είδε σήμερα στόν Κωτσόβολο έντυπωσιάστηκε άλλά ή τιμή της 7500€ περίπου άπ'ότι μού είπε καί έρωτώ άξίζει ή άγορά τώρα πού ύπάρχουν...
 21. Απαντήσεις
  270
  Εμφανίσεις
  184,954

  Υπόμνημα: Εμφάνιση μηνυμάτων

  Δημήτρη κάποτε έγραφα μουσική σέ κασέτες καί ταινίες γιά μπομπινόφωνα γιά φίλους όλους τούς δίσκους καί ήχογραφούσα συναυλίες μέ ότι μέσο είχαμε διαθέσιμο πάντα σέ όλη τήν ευρώπη πηγαίναμε σέ όλα τά...
 22. Απαντήσεις
  270
  Εμφανίσεις
  184,954

  Υπόμνημα: Εμφάνιση μηνυμάτων

  Φίλε μου σ'ευχαριστώ πολύ γιά τήν ένημέρωση κοιτάω καί αυτή τήν λύση.
  https://www.skroutz.gr/s/13753192/iFi-Audio-Nano-iDSD-BL.html
  Δέν γνωρίζω έάν θά έχω καλύτερο ήχο...τό άρνητικό είναι ότι δέν...
 23. Απαντήσεις
  270
  Εμφανίσεις
  184,954

  Υπόμνημα: Εμφάνιση μηνυμάτων

  ZaBBaLos έχω αυτή τήν κάρτα ήχου στόν ύπολογιστή
  https://asia.creative.com/p/sound-blaster/sound-blaster-x-fi-xtremegamer πού είναι 7.1 καί έχεις δίκιο συνδέω τά logitech μέ 3rca καί όταν συνδέω τά...
 24. Απαντήσεις
  2,005
  Εμφανίσεις
  180,775

  Εμφάνιση μηνυμάτων

  sfortis πράγματι πολύ καλό άποτέλεσμα.Πιστεύω όταν βγάλουν δικό τους hardware καί διορθώσουν καί τό software θά παίξουν γιά τήν πρώτη θέση μετά τήν απαξίωση τής huawei αλλά τό βλέπω καί λίγο δύσκολο...
 25. Απαντήσεις
  270
  Εμφανίσεις
  184,954

  Υπόμνημα: Εμφάνιση μηνυμάτων

  Εχω τήν creative gamer στό pc καί συνδέεται μέ rca μέ ένα 5.1 z5500 τής logitech τό άποτέλεσμα μέτριο καί ήταν γιά τά άνήψια μου γιά νά παίζουν games.Αυτή τήν στιγμή ύπάρχει καί ένα hp omen μέ...
Εμφάνιση αποτελεσμάτων σε εξέλιξη 1 έως 25 από 500
Σελίδα 1 απο 20 1 2 3 4