Κρίμα για το μικρό, θεωρητικά θα ήταν ανώτερος ανώτερο ενός raspberry

Στάλθηκε από το Redmi Note 5 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk