όλα αυτά τα προγράμματα βρίσκουν τιτλους αυτόματα αν έχεις αποθηκεύσει σωστά τα αρχεία με τη δομή μου ζητάνε:
...