Αν δεν κάνω λάθος δεν μπορείς να το εγκαταστησεις σε αυτό τ μηχάνημα.