Ο 6ος και τελευταίος κύκλος του Vikings έχει οριστεί να αφιχθεί στο History Channel στις 4 Δεκεμβρίου του 2019,
και θα αναπτυχθεί μέσα από είκοσι νέα επεισόδια