Χωρίς μικρόφωνο και γάτα δεν πας πουθενά στην Τήνο.
Δείτε άλλο ένα φρέσκο.