Αρκετά updates για τις τρεις εταιρείες: https://www.imaging-resource.com/new...eb555-83868061

...μαζί με κάποια άλλα πολύ ενδιαφέροντα για Hasselblad κ.λ.π.