, 100cm X 70 cm. jpg 4912 3264 px 350 ppi. 10075 ;