Αρχισε και σε αυτό τον δορυφόρο από τις 20/10/2018 δοκιμαστική εκπομπή 8Κ