Είναι και μια FF φωτογραφική όμως. Για κάποιους μετρά. Για μένα επίσης θα πήγαινα στην pocket μεταξύ των 2