AVClub.
 • Login:
3 10 1234567 ...
21 30 99

:

 1. #21
  Junior Member
  May 2009
  14

  Re:

  ῶ ᾶ ἐ , ὶ ῆ ὶ ᾶ ὐῶ ὰ ὸ ..

  ᾶ ῶ ἐὼ ὶ ᾶ ὼ ἡ ὰ ἶ ὶ ἔ ὅ ῆ (ῆ) ῆ. ὸ ὶ ὺ ῶ ὲ ὴ ἀ ὰ ὴ ὴ ἀῶ ῳ ῶ ῶ ῶ ἐ ὶ ἐῶ ῶ . Ἄ ἄ ἐῶ ὰ ἄ . ἱ ἐὲ ὲ ἔ ὰ ὅ ἀᾶ ὐ ὸ ὅ ἀᾶ ὴ ὴ ὴ ὶ ὴ Jazz. ὶ ὰ - ὅ ἄ ἀῶ ὴ ὴ ὶ ὴ ἀ . ὲ ἶ ὸ ὔ ἔ ὲ ὲ. ἶ, ὅ ὐὰ, ἔ ἀ. ὐὸ, ὡ ἀ, ἰὰ ἔ ὰ ᾶ .

  Ἄ , ὅ, ὸ .

  , ἴ ἶ ὰ ὐ ὰ ἕ ἐὸ ἀὸ ὺ ἀὰ : ὸ Hermann Abendroth. ὰ CDs Arlecchino ὰ ἀ ὶ ἀὰ ὶ, ἐὴ ἡ ἐ ὐὴ ἔ ῶ, ἶ ὰ ῦ. ῖ, ὅ, ὰ ῆ ὶ ὲ ῦ Abendroth Music & Arts ἐῶ:
  http://www.musicandarts.com/conductors/abendroth.html
  ὶ ὴ TAHRA ἐῶ:
  http://www.tahra.com/catalogue.php?s...hercher=Search
  ἱ ἀ ἶ ἀὶ ὰ ( ἀὸ ἁῆ) ὲ ὸ . ὰ, ῖ ὶ ὰ ῆ ( ἀ) ὰ CDs ὲ ὰ ῶ Ἀῶ.
  Ὅ ἀᾶ ὴ ὶ ῶ ῶ ῦ AVClub, ὶ ὰ ὴ ὶ ὰ ὅ ἔ ὰ ῶ .
  ὰ ὲ ὰ , ὰ ῶ ὼ ἐ ὡ ἀὲ ὶ ὡ ἀ ὸ 1991 ὅ ἶ ὼ ὲ ῦ ὰ ἀῦ ὸ ὰ ὴ · CD ἶ ῖ ὰ ὰ ὰ ὴ ἀὰ ὶ ὅ ἐ ὐὸ ἀὰ ὲ ὰ ῦ ὰ ὶ . ὸ ἑ ἀ ὰ ἐ ὸ ῦ . ὐὸ ἶ ὶ ὸ ἀ ῆ ῆ (ἀὸ ὴ Ἀ). ὲ ἔ , ὰ . Ἔ, ὅ, ὰ ἀὸ , ἄ ὸ . Ὅ ὶ Jazz .
  Ἡ ἀῖ ἀὸ CDs ἀ ἀὸ ὸ 1991 ὥ . Ὅ, ἀ ὶ ἀ ὐὰ ὰ CDs. ἶ ἀὰ ὶ ὰ ῶ ὰ ῶ ὶ ὰ ἔ ἀ ὶ ὴ ῦ ἔ .
  ῶ, , ὲ ἔ ἐ ὴ ἀὰ ἀὸ ὸ . Ἄ ῶ, ὅ ἀ, ὰ ἐ. ἶ ὰ .

  , ὸ ὶ ῆ Berlin Classics ὺ ἀ ὐὴ ἡ 4 ῦ Schumann ὲ ὸ Abendroth ὺ ἀ ὡ ! ὸ ὶ ἶ ὸ ὶ ὸ ἑ. Ἔ ὸ ὰ ῦ ῦ ὶ ἶ ὼ ὰ ἔ ὰ CDs ὺ ἀ ὸ ὸ, ὰ ἔ ἀῦ. Ἔ, , ὴ 9 ῦ Beethoven ὲ ὺ Laux, Eustrati, Suthaus Paul (Leipzig, 29.06.1951) ὲ ὸ CDBerlin Classics.
  ὺ ὲ ἔ ὴ ὰ ὸ ὶ ῆ Berlin Classics ὶ ὰ ἀ ὴ 4 ῦ Schumann ὺ . Ἐ, , ὲ ἔ ὰ ὰ ῶ ἄ ἔ ὸ MozartAbendroth ὰ ὸ ὁῖ ἔ ὰ . ὶ ὸ ῆ! Ἔ ὲ ῦ MozartAbendroth ὴ ὴ Arlecchino (ὺ ἔ , ὄ ἔ – ἶ ἕ ἀ ἐ ἱὸ ὰ ὁῖ ὰ ᾶ ὰ ἄ ). Ἐὸ ἀὸ ὶ ῦ Ἀ ὺ ἀ ὶ ὺ ἶ ὄ ὲ ὲ ὸ Abendroth ( ἶ – ὶ ἶ ...), ἔ ὶ ἄ-ὸ ἀ. Ἀ ἶ ὶ ἡ 29! Ἄ..., ὸ, ἡ 29 ἶ ἡ ῦ Ἀ (, ). ὲ ἡ – ἡ . ἡ ἑ ῦ ἦ ἐ ῦ Guido Cantelli ὲ ὴ Philharmonia Orchestra ἠ ὰ ἀὸ ὴ EMI ὸ Ἰ ῦ 1956. Ἡ ῦ Abendroth ἶ ὰ (ὰ ) ἑ ὺ ὲ ῶ ὐὴ ὴ ὴ ὰ ὴ ἀ ἐ ῦ Cantelli – ῶ ἀὸ . ὲ ῦ ἀ ἱ ἐὲ ὐὴ ὴ ὔ ῦ Thomas Beecham, ὔ ῦ Otto Klemperer, ὔ ῦ Bruno Walter. ῦ ἀ, ὅ, ῦ Nikolaus Harnoncourt ὲ ὴ Concertgebouw Orchestra (ὴ Teldec ὸ 1984) ὼ ὶ ῦ Barry Wordsworth ὲ ὴ Capella Istropolitana (ὴ Naxos ὸ 1988). ἶ ὰ ὰ ὶ ὺ ῆ ὁ ἀ (Beecham) ὔ ὁ ὺ ὶ ἐὸ ὸ (Klemperer) ἀὰ ἡ ἀ ἄ ὲ ἐὸ ὶ ὸ ῶ ἐῶ ῦ ῦ. Ἐῶ ὁ Abendroth ἶ ὸ ὶ ὸ ὲ ὸ ὸ, ὸ Mozart.

  , ὲ ὐῶ ὶ ἐ, ῆ. Ἡ ὲ ἶ ἀ. ἐ ῶ ὸ ὰ ἀὸ ᾶ ὶ ὰ ἀ ὶ ὶ ἀ – . Ἰ ὐ ῦ ἔ ἡ ὶ ὲ . ὶ ὶ ὲ · ὰ ἶ . ὸ ὸ ὸ ὰ ὸ ὶ ῳ . Ὅ, ἀ, ὸ , ὰ ἀῶ ὴ Ἀ ὶ ὰ ἶ ὸ ῶ ὲ ὅ ὺ ὰ ὲ ἐ.

  Ἀὰ ὐὴ ὴ . ὼ ἶ ἀὰ . ὶ ὰ ὰ ῦ. Ὥ ὰ ἶ ὅ .
  ᾶ ῶ ὶ .

 2. #22

 3. #23
  AVClub Fanatic
  Jun 2006
  62,722

  :

  Capella Istropolitana.
  Naxos.

 4. #24
  AVClub Fanatic
  Jun 2006
  62,722

 5. #25
  Supreme Member
  Jun 2006
  8,551

  Re:

  Busoni
  ; .

  (, ) ... ... , ...
  “We are who we are, having secretly decided who wed like to be.”

 6. #26
  Supreme Member
  Jul 2006
  3,290

  Re:

  (, ) ... ... , ...
  A...thanks
  For in much wisdom is much grief: and he that increaseth knowledge increaseth sorrow

 7. #27
  Junior Member
  May 2009
  14

  Re:

  ὰ ὺ , ὶ ῆ ὲ ἄ ἐῶ ὸ AVClub.
  Ἔ, ὐῶ ὰ ὸ ὶ ὸ () ἀὰ ὶ ὸ Skakinen. ὰ ἶ ὰ. ὺ ᾶ ῶ!

  , ἔ ὼ ὶ ἀ ὴ 3 ῦ Brahms ὲ ὸ Abendroth. Ἀὸ , ὰ ἦ ὰ ὰ ἀῶ ἑ ἄ;
  Abendroth ἔ ῖ ὲ ὴ 3 ῦ Brahms:
  1) 15 Ἰ 1951 ὲ ὴ RSO Prague ἠ ὸ Rudolfinum ῆ ἀὸ ὴ Supraphon. ὐὴ ἡ ἠ ὸ ὶ ῶ CDsTAHRA ὲ ὸ TAH 378/380 ὶ ἔ ὺ ὸ ὸ ἦ (ἐὸ ῦ ὅ ἶ ὑ ἑ – , ἱὴ ὰ ὲ ὰ ἀ ὸ ἔ ὐὸ ῦ Brahmsὲ ὸ ῶ ἄ – love at first listening...)
  2) 17 1952 ὲ ὴ RSO Leipzig. ἶ ἡ ἐ ἠ ὰ ὴ (ἀ) ETERNA. ὸ CDBerlin Classics ὲ ὸ BC94332 ὶ ὲ ὴ 4 ῦ ἴ . Ἔ ἐῖ ὶ ἀὸ ἄ ἑ.
  3) 15 Ἀ 1956 ὲ ὴ RSO Berlin. ὲ CDTAHRA ὲ ὸ TAH 145.

  Ἀὸ ἔ ὴ ἑ (1951) ὶ ἶ ἐ. ὶ ἄ ὲ ὶ ἔ ἀ. Ἐὶ ἔ ὰ 3 ῦ Brahms ὲ ἕ CDArlecchino (ὸ ARL 108) ὶ ὲ ὴ 2 ῦ Sibelius. ἶ ὲ ὴ Radio Symphony Orchestra Leipzig ἠ ὸ 1949. ἶ ὰ ἐ ὴ ἑ ὲ ὸ ὰ ἦ – ῶ, ὅ, ὴ ἑ ῆ (1951). Ἐὶ ὴ ἑ ῦ 1949 ὲ ὴ ἀ ὴ ῦ Abendroth ὶ ῶ ἐ: ἴ ἔ ὴ ἡ ἡ Arlecchino (, ἄ , ὲ ὰ ἶ ἡ ...) ἴ ἶ ὰ ὴ ῦ Abendroth ὺ . ῶ ὸ ῶ (. ῆ Arlecchino).

  Skakinen, ἀὸ ἀὸ ἐῖ. ἐῖ. , , . , , - ἀὸ. , , ὶ ὰ ὶ ὐ ὰ ἕ ὶ (ὰ ὶ ὄ ) ἔ ὰ ὰ ῦ AVClub.
  ὰ ἐ: ῆ ὸ ῖ ὰ ἐ; Ἤ ἶ ὸ ὶ ἀὸ ἄ ῦ AVClub ὰ ἔ; ῦ ὸ ῶ ὲ ἔ ἐ ἀὸ fora ὶ ὲ ὶ ὲ ὶ ὁῖ ῦ. , , ἄ ὰ ἕ ἔ; ῖ ὰ ῦ ὸ ἤ ὰ ἄ (ὸ ὄ ); Ἄ ὰ ὸ , ὐὶ ἱ (ὺ ὰ ῦ ὰ ὶ ἄ , ὑ, ἄ ὸ ἐῦ) ὲ ὰ ὰ ὲ ὰ ἑ ὰ ὐ ;
  ὲ ἶ , ὲ ὐ ὴ , ὰ ἤ ὰ ῶ ὲ ἀὲ ῦ ἔ. ὰ ἤ, ὅ, ὰ ὺ ἀ ἔ. Ἔ ῖ ῶ ὸ AVClub ὰ ; , ὰ ἠ;

  ὐὰ ὸ ὸ . ... ἐ ὰ ὴ ᾶ ἔ ἤ ὲ ὶ ῖ . Ἄ ᾶ ὰ ἶ ὸ (ὶ , . ὰ ῖ ῶ ἠ), ῶ ὰ ῦ ὸ ῆ.
  ᾶ ὐῶ ὶ .

 8. #28
  Super Moderator


  Oct 2007
  15,073

  Re:

  gr_1958
  , ἔ ὼ ὶ ἀ ὴ 3 ῦ Brahms ὲ ὸ Abendroth. Ἀὸ , ὰ ἦ ὰ ὰ ἀῶ ἑ ἄ;
  Abendroth ἔ ῖ ὲ ὴ 3 ῦ Brahms:
  1) 15 Ἰ 1951 ὲ ὴ RSO Prague ἠ ὸ Rudolfinum ῆ ἀὸ ὴ Supraphon. ὐὴ ἡ ἠ ὸ ὶ ῶ CDsTAHRA ὲ ὸ TAH 378/380 ὶ ἔ ὺ ὸ ὸ ἦ (ἐὸ ῦ ὅ ἶ ὑ ἑ – , ἱὴ ὰ ὲ ὰ ἀ ὸ ἔ ὐὸ ῦ Brahmsὲ ὸ ῶ ἄ – love at first listening...)
  2) 17 1952 ὲ ὴ RSO Leipzig. ἶ ἡ ἐ ἠ ὰ ὴ (ἀ) ETERNA. ὸ CDBerlin Classics ὲ ὸ BC94332 ὶ ὲ ὴ 4 ῦ ἴ . Ἔ ἐῖ ὶ ἀὸ ἄ ἑ.
  3) 15 Ἀ 1956 ὲ ὴ RSO Berlin. ὲ CDTAHRA ὲ ὸ TAH 145.

  Ἀὸ ἔ ὴ ἑ (1951) ὶ ἶ ἐ. ὶ ἄ ὲ ὶ ἔ ἀ. Ἐὶ ἔ ὰ 3 ῦ Brahms ὲ ἕ CDArlecchino (ὸ ARL 108) ὶ ὲ ὴ 2 ῦ Sibelius. ἶ ὲ ὴ Radio Symphony Orchestra Leipzig ἠ ὸ 1949. ἶ ὰ ἐ ὴ ἑ ὲ ὸ ὰ ἦ – ῶ, ὅ, ὴ ἑ ῆ (1951). Ἐὶ ὴ ἑ ῦ 1949 ὲ ὴ ἀ ὴ ῦ Abendroth ὶ ῶ ἐ: ἴ ἔ ὴ ἡ ἡ Arlecchino (, ἄ , ὲ ὰ ἶ ἡ ...) ἴ ἶ ὰ ὴ ῦ Abendroth ὺ . ῶ ὸ ῶ (. ῆ Arlecchino).
  gr 1958,

  Tahra, RSO Berlin. , Kubelik . , , , . , . . , , . , "" Abendroth. 9. #29
  Supreme Member


  Nov 2006
  9,541

  Re:

  gr_1958
  Skakinen, ἀὸ ἀὸ ἐῖ. ἐῖ. , , . , , - ἀὸ. , , ὶ ὰ ὶ ὐ ὰ ἕ ὶ (ὰ ὶ ὄ ) ἔ ὰ ὰ ῦ AVClub.
  ὰ ἐ: ῆ ὸ ῖ ὰ ἐ; Ἤ ἶ ὸ ὶ ἀὸ ἄ ῦ AVClub ὰ ἔ; ῦ ὸ ῶ ὲ ἔ ἐ ἀὸ fora ὶ ὲ ὶ ὲ ὶ ὁῖ ῦ. , , ἄ ὰ ἕ ἔ; ῖ ὰ ῦ ὸ ἤ ὰ ἄ (ὸ ὄ ); Ἄ ὰ ὸ , ὐὶ ἱ (ὺ ὰ ῦ ὰ ὶ ἄ , ὑ, ἄ ὸ ἐῦ) ὲ ὰ ὰ ὲ ὰ ἑ ὰ ὐ ;
  ὲ ἶ , ὲ ὐ ὴ , ὰ ἤ ὰ ῶ ὲ ἀὲ ῦ ἔ. ὰ ἤ, ὅ, ὰ ὺ ἀ ἔ. Ἔ ῖ ῶ ὸ AVClub ὰ ; , ὰ ἠ;

  , ( ) ( ) (thread) subforum '' - A''.
  , ( BWV 565 Bach) , (thread) '' - A'' Bach - BWV 565 ( ...). , ... index- forum, . (posts) ( ). links threads. links , , Bold, .
  , (thread) (post) , , .

  .
  .

 10. #30
  AVClub Fanatic


  Nov 2006
  Melee Island!
  14,496

  Re:

  gr_1958, :

  , . , () ...
  - -

  ...and I guess that I just don't know... 

 

Users Browsing this Thread

1 . (0 1 )

Bookmarks

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •