Search results

  1. A

    0,8W-4,8E-7E-13E-16E-19,2E-23,5E-28,2E-30W με μοτέρ, πιάτο και ένα lnb, εφικτό;

    Χαιρετώ όλο το φόρουμ. Έχω ένα πιάτο 0,6 και ένα 0,8. Είναι εφικτό με ένα μοτέρ (μπορείτε να μου προτείνετε κάποιο;) και κάποιο από τα πιάτα που διαθέτω, να μπορώ να πιάνω τους παραπάνω δορυφόρους; Αν όχι, τι πιάτο χρειάζομαι; Επίσης, πέρα από Motorized πιάτο, μήπως υπάρχει κάποια καλύτερη λύση...