Search results

  1. S

    LE46C650 ή LE46Β750?

    Έχω το παραπάνω δίλημα (μέτα από ώρες μελέτης του φόρουμ), και ενώ αρχικά είχα ξεκινήσει να ψάχνω για samsung 40" μέχρι 800 ευρώ (πχ LE40C630).. Είναι για δώρο για τον πατέρα μου (με αγαπημένο σπορ το ζαπινγκ - μου ζήτησε 42") και είμαι παντελώς ανίδεος από το θέμα.. Σας παρακαλώ...