Κανονισμός Λειτουργίας

Όροι χρήσης του avclub.gr

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης του φόρουμ πριν την εγγραφή ή επίσκεψή σας, και να ανατρέξετε όποτε χρειαστείτε στο παρακάτω κείμενο για όποια αναγκαία ή χρήσιμη διευκρίνιση.
Οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης θεσπίστηκαν για την διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των συζητήσεων σε αυτό το forum.
H εγγραφή και η συμμετοχή στο φόρουμ αυτό, σημαίνει πλήρη αποδοχή των κάτωθι όρων.

1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Προοίμιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του www.avclub.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το www.avclub.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.avclub.gr.

Συλλογή και Χρήση Δεδομένων

Το www.avclub.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα α) όταν ο επισκέπτης/χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του

β) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του και γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του.

* Υποχρεωτικά:
o Εικονικό Όνομα - Ψευδώνυμο χρήστη (username)
o Κωδικός Πρόσβασης (password)
o Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email)
o IP Addresses
+ (H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα (Internet Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο www.avclub.gr. Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων του www.avclub.gr (server, data base, δικτύου κ.α ), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων).
o Cookies
+ Το www.avclub.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του www.avclub.gr. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.avclub.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του www.avclub.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του www.avclub.gr μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.avclub.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του www.avclub.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές).
* Προαιρετικά:
o Περιοχή Μόνιμης Κατοικίας
o Φύλο
o Προσωπική Ιστοσελίδα
o Ημερομηνία Γέννησης
o Απασχόληση
o Χόμπυ - Ενδιαφέροντα
o Στοιχεία για την ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω Internet (MSN, ICQ, Yahoo!, MSN και άλλοι Messengers)


Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους ( με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές ), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.

Το www.avclub.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/μελών για τρεις γενικούς λόγους:

* την ενημερωτική υποστήριξη των επισκεπτών/χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις
* την πρόσβαση και τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των μελών, είτε δημόσια στο forum, είτε με προσωπικά μηνύματα.
Ειδικότερα, αναφορικά με τις υπηρεσίες συνομιλιών και forum, το www.avclub.gr δύναται να καταγράφει τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες / επισκέπτες με σκοπό να εξακριβώσει την ύπαρξη ή όχι παραβάσεων των όρων της παρούσης, αλλά σε καμία περίπτωση να γνωστοποιήσει το περιεχόμενο τους σε τρίτους.
Επιπλέον, στην περίπτωση των «δεσμών» προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.
Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης του www.avclub.gr έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.
Επισκέπτες/χρήστες του www.avclub.gr που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του www.avclub.gr που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από www.avclub.gr. Σε κάθε ενότητα ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο υπάρχει προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, το www.avclub.gr δεν φέρει καμία ευθύνη.

Διόρθωση / Διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων

Το www.avclub.gr παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα να διαγράψουν τα παραπάνω προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, καθώς και να τα διορθώσουν ή να τα επικαιροποιήσουν. Οι χρήστες του www.avclub.gr, που για δικούς τους λόγους επιθυμούν να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, μπορούν να υποβάλλουν το αίτημά τους μέσω της φόρμας επικοινωνίας του www.avclub.gr, με τέτοιον τρόπο ώστε να αποδεικνύεται η ηλεκτρονική τους ταυτότητα. Η αδρανοποίηση μπορεί να γίνει , εφόσον η τελευταία τους δημοσίευση έχει δημιουργηθεί τουλάχιστον 30 ημέρες πριν και εφόσον οι χρήστες δεν έχουν παραβεί τους όρους πρόσβασης και χρήσης του www.avclub.gr. Η διαδικασία της αδρανοποίησης μπορεί να γίνει σε διάστημα όχι μεγαλύτερο από 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.


2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ AVCLUB.GR
2.1.Γενικά


Το φόρουμ του AVCLUB δημιουργήθηκε και λειτουργεί για να εξυπηρετήσει το AVCLUB και τους χρήστες του.
Οι συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα, αφορούν θέματα σχετικά με την ενασχόληση (hobby) με την εικόνα και τον ήχο. Τέλος, σε μικρότερη έκταση, καλύπτονται γενικά θέματα, όπως νέα από τον κόσμο της τεχνολογίας, κοινωνικά, αθλητικά κοκ.
Ο επισκέπτης ή χρήστης τoυ φόρουμ του AVCLUB κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων και υπηρεσιών παρέχεται "όπως είναι" και το AVCLUB αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή /και οποιουδήποτε περιεχομένου σελίδων /υπηρεσιών.
Ο επισκέπτης ή χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του AVCLUB και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχής υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο επισκέπτης ή χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης ή χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του φόρουμ του AVCLUB.

2.2. Θέματα σχετικά με το λογαριασμό σας στο φόρουμ
α) Εφ όσον επιθυμείτε να αποκτήσετε λογαριασμό στο φόρουμ του AVCLUB, οφείλετε να παράσχετε αληθείς πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που ζητούνται κατά τη διαδικασία εγγραφής και να φροντίζετε για την ενημέρωση αυτών των στοιχείων. Σε περίπτωση που η ΔΟ διαπιστώσει ανακριβείς πληροφορίες θα διαγράφει κατόπιν προειδοποιήσεως και εφ όσον οι εξηγήσεις δεν είναι ικανοποιητικές τον λογαριασμό του χρήστη.
β) Από τη στιγμή που ολοκληρωθεί η εγγραφή στο φόρουμ, οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των δημοσιεύσεών τους, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια που γίνεται υπό τον προσωπικό τους λογαριασμό.
Παρακαλείστε να ειδοποιείτε άμεσα την ΔΟ για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας και πιθανή παραβίαση ασφαλείας.
Για την αποφυγή τέτοιων καταστάσεων, φροντίζετε για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού σας και την έξοδο (logout) στο τέλος κάθε χρήσης. Το AVCLUB δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ζημίας ή βλάβης επακόλουθης της αδυναμίας των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παραπάνω οδηγία.

2.3. Θέματα σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας
Το AVCLUB διατηρεί το δικαίωμα της τροποποίησης και διακοπής προσωρινά ή και μόνιμα μέρους ή και του συνόλου των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του φόρουμ του, με ή και χωρίς προειδοποίηση των χρηστών.
Το AVCLUB και η ΔΟ του φόρουμ, διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του ή των κωδικών πρόσβασης, ή/ και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες που θεωρεί ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

2.4. Θέματα σχετικά με την ευθύνη του AVCLUB - Disclaimer
α) Περιορισμός Ευθύνης:
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το AVCLUB δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του AVCLUB στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.
Το AVCLUB δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το AVCLUB δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/ μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το AVCLUB δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση το AVCLUB.

β) Ευθύνη για Πληροφορίες και Συμβουλές:
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο και το φόρουμ του AVCLUB αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη ή χρήστη του δικτυακού τόπου και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/ και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Δεν προσφέρεται καμία εγγύηση για την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα και την απουσία ενδεχομένων λαθών στο υλικό που παρουσιάζεται στις σελίδες του δικτυακού τόπου. Η χρήση των υπηρεσιών γίνεται με πρωτοβουλία του χρήστη, στον οποίο ανήκει και η σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

γ) Εξωτερικοί δεσμοί (links):
Η διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, η ποιότητα και η πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοτόπων και σελίδων στα οποία υπάρχουν παραπομπές μέσω δεσμών, δεν ελέγχεται. Η ακέραια σχετική ευθύνη ανήκει στα αντίστοιχα sites. Το AVCLUB σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ούτε αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων στους οποίους υπάρχουν παραπομπές, η ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

δ) Σχετικά με τις δημοσιεύσεις χρηστών:
Η ΔΟ του φόρουμ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την προβολή δημοσίευσης σε περίπτωση παράβασης των κανόνων περί δημοσιεύσεων που ορίζονται σε αυτό το κείμενο.
Το AVCLUB σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται ούτε ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες στις σελίδες του φόρουμ προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις.
Οι χρήστες του φόρουμ διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις που εκφράζουν με τις δημοσιεύσεις τους. Παρ όλα αυτά θέματα που έχουν δημοσιευθεί από κάποιον χρήστη, παραμένουν δημοσιευμένα, ακόμα και αν ο χρήστης έχει διαγραφεί ή αποχωρήσει, εκτός αν η ΔΟ κρίνει διαφορετικά.
Στην περίπτωση ειδοποίησης ή εκτίμησης της ΔΟ ότι περιεχόμενο δημοσιεύσεων θίγει τρίτα πρόσωπα, διατηρείται το δικαίωμα της άμεσης διαγραφής των αντίστοιχων δημοσιεύσεων ή ακόμα και του λογαριασμού του χρήστη που το δημοσίευσε.

ε) Σχετικά με τη δημοσίευση Αγγελιών:
Στις σελίδες του φόρουμ, υπάρχει πρόβλεψη για ύπαρξη Θεματικής Ενότητας αγγελιών, στην οποία μπορούν να δημοσιεύονται ανάλογα μηνύματα, σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι σχετικοί κανόνες δημοσίευσης αγγελιών.
Το AVCLUB δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την ποιότητα των αγαθών που αποκτώνται μέσω των αγγελιών αυτών, και η συναλλαγή δεσμεύει αποκλειστικά τον χρήστη και τον παροχέα του αγαθού. Ως εκ τούτου, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμπλακεί το AVCLUB σε σχετική δικαστική διαφορά προκύπτουσα από τη συναλλαγή αυτή.

Στ) Κανόνες Συμπεριφοράς στο Φόρουμ - Κανόνες σχετικοί με τις δημοσιεύσεις
Oι δημοσιεύσεις στο φόρουμ αυτό, και η ενεργή συμμετοχή σε αυτό οφείλουν να συμφωνούν με τους ακόλουθους κανόνες οι οποίοι θεσπίστηκαν με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλότερης δυνατής διεξαγωγής των συζητήσεων, την αποφυγή προβλημάτων, παρεξηγήσεων και απρόβλεπτων καταστάσεων. Παρακαλούμε ελέγξτε τις επιμέρους κατηγορίες του forum για τυχόν ύπαρξη συμπληρωματικών κανόνων, οι οποίοι ισχύουν παράλληλα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.


2.5. Δομή, αισθητική και ευανάγνωστο των δημοσιεύσεων:
α) Μη γράφετε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. Ο συγκεκριμένος τρόπος γραφής στο Internet υποδηλώνει ότι "φωνάζετε" και είναι κουραστικό για τους άλλους χρήστες. Αν θέλετε να τονίσετε κάτι, χρησιμοποιήστε αντί αυτών, bold χαρακτήρες.

β) Μη γράφετε με greeklish! Η ανάγνωση μηνυμάτων γραμμένων με τέτοιο τρόπο, είναι πολύ δύσκολη και κουραστική. Να θεωρηθεί δεδομένη η επίπληξη χρήστη που συνεχίζει παρά την παρούσα διευκρίνιση, καθώς επίσης και η επεξεργασία ή ακόμα και διαγραφή του/ των εν λόγω μηνύματος/ των από την ΔΟ.

γ) Ελέγξτε το μήνυμά σας πριν το δημοσιεύσετε καθώς και μετά -υπάρχει επιλογή προεπισκόπησης (preview) κατά την επεξεργασία ενός μηνύματος- για τυχόν απροσεξίες που πιθανώς να δώσουν διαφορετική ερμηνεία στη δημοσίευσή σας. Υπάρχει επίσης η επιλογή μορφοποίησης (edit) ενός μηνύματος για μικρό χρονικό διαστημα μετά την δημοσίευσή του, και συνίσταται η χρήση της επιλογής αυτής σε περίπτωση μικρής αλλαγής του περιεχομένου ή κάποιας σχετικής προσθήκης ή διόρθωσης ορθογραφικών λαθών, και η αποφυγή δημιουργίας νέας δημοσίευσης αντί αυτού.

δ) Προσπαθήστε να διατηρείτε συνοχή και λογική σειρά στα λεγόμενά σας, καθώς επίσης φροντίστε ώστε η δημοσίευση να είναι ευανάγνωστη και καλαίσθητη. Για το λόγο αυτό, εάν το μήνυμα είναι αρκετά μεγάλο, καλό είναι να το χωρίζετε σε διακριτές παραγράφους. Χρησιμοποιείστε κατάλληλα μεγέθη και στυλ (έντονα, πλάγια) για να τονίσετε ό,τι χρειάζεται.

ε) Τα μηνύματα πρέπει να δημοσιεύονται στη Θεματική Ενότητα που σχετίζεται με το περιεχόμενό τους. Φροντίστε έτσι ώστε ο τίτλος να είναι σχετικός με το μήνυμα και κατατοπιστικός. Στην περίπτωση δημοσίευσης σε λάθος ενότητα ή χρήσης λανθασμένου, ανεπαρκούς ή παραπλανητικού τίτλου, οι Διαχειριστές έχουν το δικαίωμα μετακίνησης και μορφοποίησης ή και διαγραφής των μηνυμάτων.
στ) Μη δημοσιεύετε πάνω από μία φορά το ίδιο μήνυμα. Σε τέτοια περίπτωση, τα διπλά και τριπλά μηνύματα θα διαγράφονται όταν και εφ όσον γίνουν αντιληπτά, είτε βρίσκονται στην ίδια, είτε σε διαφορετική Θεματική Ενότητα, και θα παραμένει μόνο ένα.

ζ) Φροντίζετε να πατάτε το κουμπί Απάντησης [Reply] και όχι δημιουργίας νέου θέματος, όταν απαντάτε σε κάποιο ήδη υπάρχον θέμα. Ανάλογα, λανθασμένα μηνύματα, πιθανώς να μεταφέρονται στην off-topic Θεματική Ενότητα.
η) Το φόρουμ παρέχει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε μέσω προσωπικού μηνύματος με κάποιο άλλο μέλος. Συνεπώς, θα πρέπει να αποφεύγονται οι συζητήσεις μεταξύ δύο χρηστών με τη μορφή των δημοσιεύσεων.

θ) Το περιεχόμενο των μηνυμάτων θα πρέπει να είναι σαφές και ουσιώδες, ώστε να μη δημιουργούνται απορίες ή να παραπλανούνται οι αναγνώστες. ¶χρηστα ή ανούσια μηνύματα θα διαγράφονται, μόλις γίνουν αντιληπτά. Αποφύγετε τις μονολεκτικές ή προφανείς απαντήσεις.

ι) Θέματα άσχετα με τα θέματα που υπάγονται στις διάφορες ενότητες του φόρουμ, πρέπει να δημοσιεύονται στη Γενική Συζήτηση. Σε περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος δεν σχετίζεται με τα θέματα με τα οποία ασχολείται -ακόμα και σε γενικότερο πλαίσιο- το φόρουμ αυτό, ή το ύφος του κρίνεται από τους Συντονιστές ότι δεν ταιριάζει σε καμία ενότητα, το εν λόγω μήνυμα πιθανώς να μεταφερθεί στην Θεματική Ενότητα "ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ"

ια) Όταν απαντάτε σε ένα υπάρχον θέμα, παραμείνετε κοντά στο περιεχόμενο που ήδη συζητείται. Απαντήσεις άσχετες προς το αρχικό θέμα, μπορεί να διασπώνται και να μετακινούνται σε νέο Θέμα, με νέο σχετικό τίτλο και ένδειξη "Μεταφέρθηκε", από τους Διαχειριστές.

ιβ) Πριν δημιουργήσετε νέο Θέμα Συζήτησης, ελέγξτε μήπως το θέμα συζητείται ήδη αλλού, ή έχει καλυφθεί στο παρελθόν. Χρησιμοποιείστε τη δυνατότητα "Εύρεσης" [Search] για να εντοπίσετε το υλικό που σας ενδιαφέρει.

ιγ) Καθώς στο φόρουμ υπάρχουν Ενότητες μη ορατές σε μη εξουσιοδοτημένους σχετικά χρήστες (π.χ. ενότητα για τους Διαχειριστές ή άλλη αντίστοιχη), πιθανώς να σας παρουσιαστεί ανάλογο μήνυμα μη δυνατής πρόσβασης όταν προσπαθείτε να δείτε κάποιο σύνδεσμο μέσα στο φόρουμ. Είναι, φυσικά, απολύτως λογικό. Όταν πληροίτε τις προϋποθέσεις που απαιτεί η ανάλογη ενότητα, θα ενημερωθείτε με σχετικό email.


2.6. Περιεχόμενο, κοσμιότητα, και ύφος των δημοσιεύσεων και επικοινωνία με την ΔΟ:

α) Η κριτική είναι καλοδεχούμενη, όταν είναι κόσμια και αναφέρεται σε ιδέες και διατυπώσεις και όχι σε πρόσωπα. Μπορείτε να ασκείτε κριτική στις ιδέες όχι όμως και στους ανθρώπους. Εάν υποπέσει στην αντίληψη της ΔΟ παρουσία μηνυμάτων που παραβαίνουν αυτόν τον κανόνα, αυτά θα μορφοποιηθούν χωρίς προειδοποίηση, και το προσβλητικό κομμάτι θα αφαιρεθεί.

β) Δεν επιτρέπονται επιθέσεις σε άλλους χρήστες ή Διαχειριστές. Συγκεκριμένα, η δυσφήμηση, ο χλευασμός, η επιθετική ειρωνεία και κάθε είδους προσωπικές προσβολές θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση, και θα υπάρχει σύσταση προς το μέλος και σε περίπτωση υποτροπής περιορισμός πρόσβασης του μέλους για ένα χρονικό διάστημα.

γ) Συζητήσεις που παραβαίνουν τους κανόνες που ορίζονται στο κείμενο αυτό, πρέπει να μη συνεχίζονται από τους χρήστες. Για την αποφυγή αυτού του φαινομένου, πιθανώς κάποια Θέματα Συζήτησης να κλειδώνονται από τους Διαχειριστές. Ενστάσεις, και υποδείξεις για ύπαρξη τέτοιων συζητήσεων δεν επιτρέπεται να γίνονται σε νέα δημοσίευση, αλλά με αποστολή προσωπικού μηνύματος στους Διαχειριστές. Σε αντίθετη περίπτωση θα διαγράφονται με ταυτόχρονο περιορισμό πρόσβασης του μέλους για ένα χρονικό διάστημα.

δ) Συνεχιζόμενες παραβάσεις των Όρων Χρήσης, θα συνεπάγονται διαγραφή μηνυμάτων, προσωπικές επιπλήξεις των χρηστών που προβαίνουν σε αυτές, και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης αυτών, απαγόρευση πρόσβασης ανάλογα με την περίπτωση.

ε) Ενέργειες των Διαχειριστών οι οποίες αφορούν δημοσιεύσεις (μετακίνηση, κλείδωμα κλπ) θα γίνονται αυτόνομα και άμεσα από τον αρμόδιο ή άλλον Διαχειριστή που έχει τα σχετικά δικαιώματα.

στ) Η εγγραφή του ίδιου χρήστη με πολλαπλούς λογαριασμούς απαγορεύεται. Η διεύθυνση ΙΡ καταγράφεται. Δεύτεροι και τρίτοι λογαριασμοί θα διαγράφονται μόλις γίνονται αντιληπτοί, με ενδεχόμενη διαγραφή και του αρχικού λογαριασμού ή απαγόρευση πρόσβασης.

ζ) Απαγορεύονται οι συστάσεις από έναν χρήστη σε άλλον σχετικά με τη συμπεριφορά του δεύτερου. Αρμόδιοι για το θέμα είναι οι Διαχειριστές, και οι χρήστες που παρατηρούν ενοχλητική συμπεριφορά από κάποιο άτομο, μπορούν να το αναφέρουν στη ΔΟ με προσωπικό μήνυμα, οι οποίοι θα επιληφθούν του ζητήματος κατά την κρίση τους.

η) Απαγορεύονται οι συστάσεις προς τη ΔΟ σχετικά με αργοπορία αντίδρασης. Θεωρείται δεδομένη κάποια καθυστέρηση. Εάν έχετε κάποια σχετική ένσταση το καλύτερο είναι να στείλετε προσωπικό μήνυμα στη ΔΟ.

θ) Προσωπικά θέματα που δεν έλαβαν χώρα εντός του φόρουμ δεν το αφορούν. Τέτοια θέματα καλό είναι να μην δημοσιοποιούνται στο φόρουμ του avclub, και εάν γίνει αντιληπτό ότι θίγουν τρίτους θα εφαρμόζονται οι ανάλογες διατάξεις.

ι) Πληροφορίες ιδιωτικής φύσης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από τα μέλη στο φόρουμ. Στην περίπτωση αναφοράς προσωπικών στοιχείων χρήστη από άλλον, το μήνυμα μόλις γίνει αντιληπτό θα διαγράφεται ή και θα μορφοποιείται κατάλληλα και η ΔΟ θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης.

ια) Απαγορεύεται το spamming μέσω του φόρουμ, είτε στις δημόσιες συζητήσεις είτε σε προσωπικά μηνύματα, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Επίσης απαγορεύεται η διαφήμιση εταιρειών, εμπορικών προϊόντων ή και υπηρεσιών κάθε είδους. Επιτρέπεται βέβαια η συζήτηση πάνω σε προϊόντα και εταιρείες σχετικά με τη διαθεσιμότητα προϊόντων, όταν αυτή διέπεται από πνεύμα ανταλλαγής πληροφοριών, σέβεται όρια που ορίζει η κοινή λογική και δεν συνιστάται, κατά την κρίση της ΔΟ, έμμεση (γκρίζα) διαφήμιση . Τα μηνύματα που περιέχουν spam (στην περίπτωση αυτή διαγράφονται και οι λογαριασμοί) καθώς και εκείνα που αποτελούν διαφήμιση θα διαγράφονται ή θα μορφοποιούνται κατάλληλα, και θα γίνεται σύσταση στον χρήστη που τα δημοσίευσε.

ιβ) Όσα μέλη σχετίζονται επαγγελματικά με τα αντικείμενα ενασχόλησης του AVclub υποχρεούνται να αναγράφουν την επωνυμία της εταιρίας τους στην υπογραφή ή στο username τους. Στην υπογραφή μπορεί προαιρετικά να διευκρινίζεται η επαγγελματική τους ιδιότητα (αντιπρόσωπος, έμπορος, πωλητής, τεχνικός κ.λπ.), αλλά απαγορεύεται η ανάρτηση διεύθυνσης, στοιχείων επικοινωνίας, φωτογραφιών προϊόντων της εταιρίας, καθώς και σλόγκαν που σχετίζονται με αυτή. Το λογότυπο της εταιρίας επιτρέπεται μόνο στο avatar.

ιγ) Στις υπογραφές των μελών απαγορεύεται οποιοδήποτε περιεχόμενο απαγορεύεται από τους γενικούς κανόνες δημοσιεύσεων και επιπλέον εικονές και αναφορές σε sites εμπορικής φύσεως και fora κάθε είδους, καθώς και σε blogs συναφών αντικειμένων με αυτά του avclub.


2.7. Νομικά ζητήματα
Οι συμμετέχοντες στο forum του AVCLUB δεν επιτρέπεται να δημοσιεύουν δυσφημιστικό, προσβλητικό ή υλικό οποιουδήποτε άλλου είδους που μπορεί να παραβιάζει τους νόμους του Ελληνικού Κράτους.

Ιδίως, απαγορεύονται αυστηρά:
α) Η ανάρτηση, δημοσίευση, αναφορά συνδέσμων και η εν γένει συζήτηση σχετικά με παράνομο λογισμικό ή μεθόδους εξουδετέρωσης της προστασίας λογισμικού (serial number, key generator, crack κλπ) καθώς επίσης και κάθε άλλου περιεχομένου (εικόνες,videos, μουσικά κομμάτια κοκ) υλικού που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

β) Αγγελίες ή προσφορές για διάθεση απαγορευμένων από την ισχύουσα νομοθεσία αγαθών. Σε αυτά περιλαμβάνονται προϊόντα που θίγουν τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας όπως ταινίες και ηχογραφημένες εκτελέσεις μουσικών κομματιών.

γ) Η ανάρτηση, δημοσίευση, και αναφορά συνδέσμων, κειμένων, εικόνων, εικόνων ή βίντεο που περιέχουν υλικό που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή με άλλον τρόπο αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/ και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

δ) Η πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.

ε) Η μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή /και συνεργασία του χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

στ) Η ανάρτηση, δημοσίευση, και αναφορά συνδέσμων προς υλικό για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη e-mails και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

ζ) Η παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/ και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών).

Η) Η αναγραφή υβριστικών ή προσβλητικών εκφράσεων.

Θ) Οι εκφράσεις που θίγουν φιλοσοφικές, σεξουαλικές, κομματικές, θρησκευτικές, ή άλλες προτιμήσεις του κάθε μέλους.

Ι) Οι αμιγώς θρησκευτικές, κομματικές συζητήσεις ή εθνικές αντιπαραθέσεις καθώς και η αναφορά σε δημόσια πρόσωπα.

κ) Η δημοσίευση θεμάτων με σεξουαλικό περιεχόμενο καθώς και δημοσίευση συνδέσμων (links) ή παραπομπών σε ιστοσελίδες με σεξουαλικό περιεχόμενο. Το παρόν forum είναι ανοικτό σε πρόσωπα ανεξαρτήτως ηλικίας.

λ) Η αναδημοσίευση. Περικοπές κειμένων δημοσιευμένες σε άλλα μέσα (περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία, ιστοσελίδες κλπ) μπορούν να δημοσιεύονται μόνο με σαφή αναφορά της πηγής, του συγγραφέα και μέσα στα πλαίσια ενημερωτικού χαρακτήρα.


Οποιοδήποτε μήνυμα παραβιάζει τους κανόνες ή δεν ταιριάζει, κατά την κρίση των Διαχειριστών ή του ιδιοκτήτη του avclub, με το ύφος και το περιεχόμενο του forum, μπορεί να κλειδώνεται ή να διαγράφεται κατά περίπτωση. Ο δε συγγραφέας του θα υπόκειται, κατά την κρίση των Διαχειριστών, σε προσωρινό ή μόνιμο περιορισμό πρόσβασης στο avclub forum (ban) μετά από προειδοποίηση.

2.8. Ειδικοί Κανόνες

Αγγελίες

α) Αγγελίες μπορούν να αναρτήσουν μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο Forum πάνω από 3 μήνες. Η διαδικασία έγκρισης είναι αυτοματοποιημένη. Δεν ορίζεται αριθμητικό όριο αγγελιών.

β) Δεδομένης της κατηγοριοποίησης, οι αγγελίες δεν μπορούν να περιέχουν πολλαπλά προιόντα διαφορετικού είδους. Σε κάθε περίπτωση οι αγγελίες πρέπει να έχουν συνάφεια με την θεματολογία και το αντικείμενο του χώρου.

γ) Οι αγγελίες θα πρέπει να είναι σαφείς και περιεκτικές, να εμπεριέχουν πάντοτε αρχική τιμή, μια μικρή περιγραφή και φωτογραφίες του προς πώληση προϊόντος ώστε να είναι φιλικότερες προς τους χρήστες. Στο θέμα της εκάστοτε αγγελίας, εφόσον κριθεί σκόπιμο, μπορεί οποιοσδήποτε αγοραστής να απευθύνει στον πωλητή ερώτημα σχετικό με το προς πώληση προϊόν.

δ) Δεν επιτρέπεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο το ''Up'' από τον πωλητή. Μπορεί με νέο πόστ να ενημερώνει μόνο για διαφοροποιήσεις στη διαθεσιμότητα των προιόντων της αγγελίας ή αλλαγή τιμής.

ε) Η Διαχειριστική Ομάδα διατηρεί την απόλυτη ευθύνη του συντονισμού των Αγγελιών ενώ μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιεί ή να διαγράφει οποιαδήποτε αγγελία δεν συνάδει με το γράμμα και πνεύμα του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού λειτουργίας του forum. Επιπλέον, σε περιπτώσεις κατάχρησης του δικαιώματος ανάρτησης αγγελιών, διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης αυτού.

Το AVCLUB και η ΔΟ δεν έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τις αγοραπωλησίες και τις συναλλαγές, από άποψης ποιότητας, ασφάλειας, νομιμότητας, τιμής και λοιπών χαρακτηριστικών, δεν εγγυώνται την ταυτότητα των χρηστών που λαμβάνουν μέρος στις συναλλαγές, δεν έχουν κανένα χρηματικό ή ανάλογο όφελος από τις συναλλαγές και δεν φέρουν καμία ευθύνη σε κάθε περίπτωση βλάβης, ζημίας ή απάτης.



2.9. Ισχύς - Διάρκεια
Οι παρόντες κανόνες ισχύουν από την ανάρτησή τους και ειδικώτερα από την στιγμή της ανακοίνωσης της ανάρτησής τους στην κατηγορία ανακοινώσεων καθώς και στην γενική κατηγορία. Τα μέλη που θα γράψουν μήνυμα μετά την ημέρα και ώρα ανακοίνωσης θεωρείται ότι τους έχουν αποδεχθεί.

Οι κανόνες μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή, κατά την κρίση των Διαχειριστών και μετά από έγκριση του ιδιοκτήτη του avclub που είναι η "Λέσχη Φίλων Εικόνας, Ήχου και Μουσικής AVCLUB". Η τροποποίηση θα ανακοινωθεί στον κατάλληλο χώρο του forum και θα ισχύει για όλα τα μέλη. Τα μέλη πάντοτε θεωρείται ότι γνωρίζουν και αποδέχονται τους κανόνες λειτουργίας.
Σε περίπτωση αμφιβολίας θεμάτων ερμηνείας των κανόνων, αλλά και πρότασης πιθανής βελτίωσής τους, τα μέλη μπορούν να απευθύνονται αποκλειστικά με προσωπικό μήνυμα στην ΔΟ.