Κακαλιός Στέργιος

MAC!
Birthday
12 November 1975 (Age: 45)
Location
Λητή Θεσσαλονίκης
Το σύστημα μου
Magnepan MG3A NON MODIFIED!
power amps 2X behringer EP1500
pre amp geroukis line tube
cd ADCOM GCD750
Εργασία
WWW.PACKIT.GR

Contact

Skype
stergioszx

Signature

Maggie Nirvana