Γιώργος ΚΟΨ

Music, Films, Nature, Travel, Basketball
Website
http://www.south-sounds.com
Location
GLYFADA
Το σύστημα μου
EMM Labs DAC
dCS Puccini -transport & sack player
& Aurender X-100 music server & streamer
Hansen Audio Prince V2 Ξ·ΟΡία
VIVA Linea NEW 2017 version preamp
Gryphon Antileon Signature power amp
Stealth Audio cables Sakra & Sextet digital bnc & USB-T
Jorma Prime speaker cables
Jorma Design Prime & Origo power cords
Finite elemente Pagode edition rack & cerabases
Shuguang Treasure 2A3 tubes in Viva preamp power supply
Ξλα ΟΟΞΏΟοδοΟΞ―Ξ± Ξ±ΟΟ TORUS POWER Canada.
Εργασία
Audio Video specialist / distributor

Signature

AudioSoulUltra fine audio products
www.south-sounds.com
Προσοχή η γνώμη και ο σχολιασμός μου είναι εντελώς προσωπική άποψη-εκτίμηση, ερευνήστε περαιτέρω και εν τω μέσω πολλών ακροάσεων...-bye-