Κανονισμός Αγγελιών

Status
Not open for further replies.

Δημήτρης Ιωάννου

Moderator
Staff member
18 June 2006
14,759
Αθήνα-Κέντρο
1. Αγγελίες μπορούν να αναρτήσουν μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο Forum πάνω από 3 μήνες. Η διαδικασία έγκρισης είναι αυτοματοποιημένη. Δεν ορίζεται αριθμητικό όριο αγγελιών.


2. Δεδομένης της κατηγοριοποίησης, οι αγγελίες δεν μπορούν να περιέχουν πολλαπλά προιόντα διαφορετικού είδους. Σε κάθε περίπτωση οι αγγελίες πρέπει να έχουν συνάφεια με την θεματολογία και το αντικείμενο του χώρου.


3. Οι αγγελίες θα πρέπει να είναι σαφείς και περιεκτικές, να εμπεριέχουν πάντοτε αρχική τιμή, μια μικρή περιγραφή και φωτογραφίες του προς πώληση προϊόντος ώστε να είναι φιλικότερες προς τους χρήστες. Στο θέμα της εκάστοτε αγγελίας, εφόσον κριθεί σκόπιμο, μπορεί οποιοσδήποτε αγοραστής να απευθύνει στον πωλητή ερώτημα σχετικό με το προς πώληση προϊόν.


4. Δεν επιτρέπεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο το ''Up'' από τον πωλητή. Μπορεί με νέο πόστ να ενημερώνει μόνο για διαφοροποιήσεις στη διαθεσιμότητα των προιόντων της αγγελίας ή αλλαγή τιμής.


5. Η Διαχειριστική Ομάδα διατηρεί την απόλυτη ευθύνη του συντονισμού των Αγγελιών ενώ μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιεί ή να διαγράφει οποιαδήποτε αγγελία δεν συνάδει με το γράμμα και πνεύμα του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού λειτουργίας του forum. Επιπλέον, σε περιπτώσεις κατάχρησης του δικαιώματος ανάρτησης αγγελιών, διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης αυτού.


Το AVCLUB και η ΔΟ δεν έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τις αγοραπωλησίες και τις συναλλαγές, από άποψης ποιότητας, ασφάλειας, νομιμότητας, τιμής και λοιπών χαρακτηριστικών, δεν εγγυώνται την ταυτότητα των χρηστών που λαμβάνουν μέρος στις συναλλαγές, δεν έχουν κανένα χρηματικό ή ανάλογο όφελος από τις συναλλαγές και δεν φέρουν καμία ευθύνη σε κάθε περίπτωση βλάβης, ζημίας ή απάτης.
 
Last edited by a moderator:
Status
Not open for further replies.