Νεος κανονισμός αγγελιών.

K.ROMPOTIS

Super Moderator
Staff member
22 August 2009
10,551
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Οπως θα παρατηρήσατε πλέον στην κατηγορία του πολυκάναλου έχουν προστεθεί οι αγγελίες που αφορούν μόνο τον πολυκάναλο και τις υποκατηγορίες του έτσι ώστε να διευκολυνθούμε στην αναζήτηση. Παρακαλώ όπως διαβάστε παρακάτω τι θα ισχύει από δω και στο εξής.1. Αγγελίες μπορούν να αναρτήσουν μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο Forum πάνω από 3 μήνες. Η διαδικασία έγκρισης είναι αυτοματοποιημένη. Δεν ορίζεται αριθμητικό όριο αγγελιών.


2. Δεδομένης της κατηγοριοποίησης, οι αγγελίες δεν μπορούν να περιέχουν πολλαπλά προιόντα διαφορετικού είδους. Σε κάθε περίπτωση οι αγγελίες πρέπει να έχουν συνάφεια με την θεματολογία και το αντικείμενο του χώρου.


3. Οι αγγελίες θα πρέπει να είναι σαφείς και περιεκτικές, να εμπεριέχουν πάντοτε αρχική τιμή, μια μικρή περιγραφή και φωτογραφίες του προς πώληση προϊόντος ώστε να είναι φιλικότερες προς τους χρήστες. Στο θέμα της εκάστοτε αγγελίας, εφόσον κριθεί σκόπιμο, μπορεί οποιοσδήποτε αγοραστής να απευθύνει στον πωλητή ερώτημα σχετικό με το προς πώληση προϊόν.


4. Δεν επιτρέπεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο το ''Up'' από τον πωλητή. Μπορεί με νέο πόστ να ενημερώνει μόνο για διαφοροποιήσεις στη διαθεσιμότητα των προιόντων της αγγελίας ή αλλαγή τιμής.


5. Η Διαχειριστική Ομάδα διατηρεί την απόλυτη ευθύνη του συντονισμού των Αγγελιών ενώ μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιεί ή να διαγράφει οποιαδήποτε αγγελία δεν συνάδει με το γράμμα και πνεύμα του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού λειτουργίας του forum. Επιπλέον, σε περιπτώσεις κατάχρησης του δικαιώματος ανάρτησης αγγελιών, διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης αυτού.