7° Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ

papasouzakias

Moderator
Staff member
13 May 2009
4,523
7°Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ

Ψηφιακές Επενδύσεις για την

Ανταγωνιστικότητα και την Ανάκαμψη


Πολιτιστικό Κέντρο ΔΑΪΣ, Παράδεισος Αμαρουσίου, 14 – 15 Ιουνίου2012


Πληροφορίες: http://www.eett.gr/conference2012

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

09:30-10:00
Προσέλευση και Εγγραφές


10:00-10:30
Καλωσόρισμα
Δρ. Λεωνίδας Κανέλλος, Πρόεδρος ΕΕΤΤ& BERECIncomingChair 2013

Χαιρετισμός
Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών &Δικτύων

10:30-12:30
1η Ενότητα: Ευρυζωνική καινοτομία γιατην οικονομική ανάκαμψη

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τη δυναμική τωνεπενδύσεων σε ευρυζωνικά δίκτυα ως παράγοντα ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης.Εκπρόσωποι τραπεζικών ιδρυμάτων, επενδυτικών οίκων, διεθνών κατασκευαστών καιπαρόχων θα καταθέσουν τις απόψεις τους περί αποτελεσματικών επενδυτικώνσχημάτων για δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς.


Κεντρικός ομιλητής:
• κ. StephenConroy, ΥπουργόςΕυρυζωνικότητας, Επικοινωνιών & Ψηφιακής Οικονομίας, Αυστραλία (video)
«Το εθνικό δίκτυο οπτικών ινών τηςΑυστραλίας – Επενδύοντας στο μέλλον»

Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας:
• κ. AlexEvans, ΔιευθύνωνΣύμβουλος, BarclaysCapital
• κ. Βασίλης Δημακάκος, ΑναπληρωτήςΓενικός Διευθυντής, KPMG
• κ. RomanMatkiwsky,Διευθυντής, Ενέργεια & Υποδομές, Παρευξείνια Τράπεζα Εμπορίου &Ανάπτυξης
• κ. KarimAntonioLesina, Εκτελεστικός Διευθυντής, AT&T
• κ. MaurizioDeDominicis, Διευθύνων Σύμβουλος, EricssonHellas & Επικεφαλής, Ericsson ΝΑ Ευρώπης
• κ. Gabrielle Gauthey, Αντιπρόεδρος, Alcatel-Lucent
• κ. Peter Hagberg, Γενικός Διευθυντής Marketing, Huawei EnterpriseNordic
Συζήτηση
Συντονιστής: κ. Γεώργιος Παπαπαύλου,Μέλος ΕΕΤΤ

12:30-13:30
Γεύμα


13:30-15:30
2η Ενότητα: Προοπτικές αξιοποίησης τωνευρυζωνικών δικτύων: Η άποψη της αγοράς

Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν οιπροκλήσεις που προκύπτουν για τους παρόχους στο νέο δικτυακό και επιχειρηματικόπεριβάλλον. Ανώτατα στελέχη των επιχειρήσεων του κλάδου θα συζητήσουν για τιςτεχνικές και ρυθμιστικές παραμέτρους επιτυχούς μετάβασης στα νέα δίκτυα, τησυνεγκατάσταση και κοινή χρήση υποδομών, καθώς και την εμπορική αξιοποίηση του VDSL στην ελληνική αγορά.

Κεντρικός ομιλητής:
Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών καιΤαχυδρομείων

Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας:
• κ. Ζαχαρίας Πιπερίδης, ΕκτελεστικόςΓενικός Διευθυντής, Όμιλος ΟΤΕ
• κ. Φώτης Σαββίδης, ΑνώτατοςΕκτελεστικός Διευθυντής, CYTA
• κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος,Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Forthnet*
• κ. Αντώνης Κεραστάρης, ΔιευθύνωνΣύμβουλος, HellasonLine
• κ. Γρηγόρης Αναστασιάδης, ΔιευθύνωνΣύμβουλος, OnTelecoms
Συζήτηση
Συντονιστής: κ. Μιχάλης Σακκάς,Αντιπρόεδρος ΕΕΤΤ

Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

09:00-09:30:
Προσέλευση


09:30-11:30
3η Ενότητα: Στρατηγικές μετάβασης απότο χαλκό στην οπτική ίνα: Η ευρωπαϊκή εμπειρία

Στην ενότητα αυτή θα εξετασθούν τακυριότερα στρατηγικά ρυθμιστικά μοντέλα για τα δίκτυα νέας γενιάς. Υψηλόβαθμαστελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών ΗλεκτρονικώνΕπικοινωνιών (BEREC) και Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών θαπαρουσιάσουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τις εθνικές εμπειρίες από τηνανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων υψηλών ταχυτήτων.

Ομιλητές:
• κ. Wolf-DietrichGrussmann, Γενική Διεύθυνση Κοινωνίας της Πληροφορίας,Ευρωπαϊκή Επιτροπή
«Οι ευρωπαϊκές στρατηγικές μετάβασηςπρος την Ψηφιακή Ατζέντα 2020»
• κ. MariusCatalinMarinescu, Αντιπρόεδρος BEREC & Πρόεδρος Ρυθμιστικής Αρχής Ρουμανίας (ANCOM)
«Αποτελεσματική ρύθμιση των NGAs»
• κ. GaborMatrai,Αντιπρόεδρος Ρυθμιστικής Αρχής Τηλεπικοινωνιών και ΜΜΕ Ουγγαρίας (NMHH)
«Τόνωση των επενδύσεων υπό συνθήκεςοικονομικής κρίσης»
• κ. JérômeCoutant,Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Ρυθμιστική Αρχή Γαλλίας (ARCEP)
«Η γαλλική εμπειρία για την ανάπτυξηευρυζωνικών δικτύων»
Συζήτηση
Συντονιστής: Καθηγητής κ. ΙωάννηςΤζιώνας, Μέλος ΕΕΤΤ

11:30-11:45
Διάλειμμα


11:45-13:45
4η Ενότητα: Προκλήσεις και ευκαιρίεςτης διαδικτυακής οικονομίας

Η ενότητα αυτή θα παρουσιάσει τα νέαεπιχειρηματικά μοντέλα, που δημιουργεί, σε σταθερά και κινητά δίκτυα, η έλευσητων «OverTheTop» players και η εξάπλωση των διασυνδεδεμένων συσκευών (tablets, smartphones, M2M, nearfieldcommunications),καθώς και τις επιπτώσεις του cloudcomputing στην ενημέρωση και την επικοινωνία.

Κεντρικός ομιλητής:
κ. VintCerf,Αντιπρόεδρος και ChiefInternetEvangelist,Google (video)
«Το πρωτόκολλο IpV6 και το Διαδίκτυο των πραγμάτων»

Ομιλητές:
• κ. PeterEconomides,Ιδρυτής και Πρόεδρος, FelixBNI
«Προωθώντας τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυαμέσα από τα κοινωνικά δίκτυα»
• κ. Κωστής Παπαδημητρακόπουλος,Πρόεδρος, Σύνδεσμος Εταιριών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ)
«Καινοτόμες εφαρμογές για όλους τουςχρήστες»
• κ. Ηλίας Χάντζος, ΑνώτεροςΔιευθυντής, Κυβερνητικές Σχέσεις, Symantec
«Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέοδικτυακό περιβάλλον»
• κ. PiaIkkala, ΑνώτερηΔιευθύντρια Ρυθμιστικής Στρατηγικής, Skype
«Εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα μεοφέλη για τους καταναλωτές»
• κ. Αντώνης Μονοκρούσος, ΔιευθύνωνΣύμβουλος, ORACLEHellas
«
Cloudcomputingστη σύγχρονη λειτουργία των επιχειρήσεων»
•κ. JoseJimenezDelgado, Telefonica
«Connectedcars: ένα νέομοντέλο παραγωγής εσόδων για τηλεφωνικές εταιρίες»
Συζήτηση
Συντονιστής: Δρ. Νικόλαος Παπαουλάκης,Μέλος ΕΕΤΤ

13:45-14:45
Γεύμα


14:45-16:45
5η Ενότητα: Επενδύοντας στο φάσμα για κινητές εφαρμογές και ψηφιακή τηλεόραση


Η ενότητα αυτή θα εστιάσει στην απελευθέρωση του ραδιοφάσματος και τη νέα δυναμική που δημιουργεί στηνοπτικοακουστική βιομηχανία και την κινητή ευρυζωνικότητα. Οι ομιλητές θασυζητήσουν θέματα που αφορούν την απόσβεση επενδύσεων φάσματος στο ψηφιακό μέρισμα,μέσω της μετάβασης στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση και της χρήσης καινοτόμωνδιαδραστικών υπηρεσιών.

Κεντρικός ομιλητής:
κ. RobertoViola, Πρόεδρος,Ευρωπαϊκή Ομάδα Πολιτικής Ραδιοφάσματος (RSPG)
«Η Ευρωπαϊκή πολιτική για τοραδιοφάσμα»

Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας:
• κ. Γιώργος Μαθιός, Διευθύνων Σύμβουλος DigeaA.E.
• κ. Μάριος Γιατζίδης, Regulatory & Interconnection Senior Manager,Vodafone Ελλάδας
• κ. Κώστας Χαλκιώτης, Access & Transmission Networks PrincipalEngineer, COSMOTE Group
• κ. Αντώνης Τζωρτζακάκης, ΓενικόςΕμπορικός Διευθυντής, Wind

Συζήτηση
Συντονιστής: Δρ. Κωνσταντίνος Δεληκωστόπουλος, Αντιπρόεδρος ΕΕΤΤ

16:45-16:55
Συμπεράσματα – Κλείσιμο Συνεδρίου
Δρ. Λεωνίδας Κανέλλος, Πρόεδρος ΕΕΤΤ & BERECIncomingChair 2013