Ανθρωπος και φωτογραφική/κινηματογραφική απεικόνιση