Επιτάχυνση του Mail.app

Μιχάλης Κορ.

Moderator
Staff member
18 June 2006
21,472
Πειραιάς
Στο παρακάτω κείμενο περιγράφει έναν τρόπο για να επιταχύνουμε το πολύ καλό πρόγραμμα του λειτουργικού :

As everyone knows, it is possible to get quite a speed boost out of Mail.app by stripping all the bloat out of its Envelope index, an SQLite database Mail uses to store senders, recipients, subjects and so on. In a past Hawk Wings tip
extlink.jpg
, I suggested that quitting Mail, deleting the Envelope file and restarting Mail would force a rebuild that produces a leaner, faster email experience.
In October last year Dallas noticed a faster way to get the same result and posted it in the comments to that tip.
And there it remained until I noticed that Shaun Inman
extlink.jpg
(an iCelebrity and developer of Mint
extlink.jpg
which counts the peeps on Hawk Wings) had noticed it.
Here it is.
1. Quit Mail.
2. Open Terminal.
3. Type the following:
cd ~/Library/Mail
sqlite3 Envelope\ Index
An sqlite> prompt will appear.
At that prompt, type vacuum subjects;.
After a short delay, the prompt will return. Type Control-D to exit.
4. Restart Mail and enjoy the extra speed.
The first time he tried this, Rob Griffiths of macOSXHints reduced his Envelope index from 25.9MB to 4.5MB. My result was less dramatic (21.6MB -> 17.6MB) but Mail.app still felt a lot more zippy.
Some anecdotal evidence suggests that POP users don’t see the same reductions. Can any POP user out there confirm this?

Πηγή : http://www.hawkwings.net/2007/03/01/a-faster-way-to-speed-up-mailapp/