Κι άλλοι Φωνογραφικοί Κύλινδροι έρχονται στο φώς…

tmjuju

Administration Team
Staff member
21 January 2007
21,656
Κι άλλοι Φωνογραφικοί Κύλινδροι έρχονται στο φώς…


31EDIS1-articleInline.jpg


Είστε περίεργοι για το τι μπορεί να είχε ηχογραφήσει ο Otto von Bismarck ?

Μια νέα σειρά κυλίνδρων από τον συνεργάτη του Edison, Wangemann, μεταφέρθηκαν σε… mp3 :D


http://www.nytimes.com/2012/01/31/science/bismarcks-voice-among-restored-edison-recordings.html?_r=1