Οδηγός Αλλαγής σκληρού δίσκου στο MacBook

Mihalis S.

Supreme Member
19 June 2006
3,497
Οδηγίες με εικόνες για την αντικατάσταση του σκληρού δίσκου στο MacBook. Η αντικατάσταση του σκληρού δίσκου δεν επηρεάζει την εργοστασιακή εγγύηση οπότε αν η χωρητικότητα του δίσκου σας δεν είναι αρκετή, ιδού οι οδηγίες αντικατάστασής του:

Πριν την αντικατάσταση του σκληρού σας δίσκου φροντίστε να έχετε πάρει backup των δεδομένων σας

1. Κλείστε τον υπολογιστή

2. Περιμένετε 30 λεπτά για να κρυώσουν όλα τα εσωτερικά μέρη του MacBook.

3. Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια συμπεριλαμβανομένου και αυτό του ρεύματος.

4. Γυρίστε το MacBook ανάποδα και τοποθετήστε το επάνω σε ένα μαλακό ύφασμα ή πετσέτα για να μην προξενήσετε ζημιά στο εξωτερικό του μέρος.

5. Αφαιρέστε την μπαταρία

1.png


6. Αγγίξτε την μεταλλική επιφάνεια του εσωτερικού ώστε να φύγει ο στατικός ηλεκτρισμός.

2.png


7. Ξεβιδώστε αλλά μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε πλήρως τις τρείς βίδες που συγκρατούν το μεταλλικό προστατευτικό. (προσοχή να μην το λυγίσετε)

3.png


8. Αφαιρέστε το

4.png


9. Ξεδιπλώστε το ειδικό φύλλο που βρίσκεται μπροστά από τον σκληρό δίσκο του MacBook για να μπορέσετε να τον τραβήξετε.

5.png


10. Τραβήξτε προσεχτικά τον δίσκο έξω

6.png


11. Κρατάτε τον δίσκο πάντοτε από τα πλαϊνά όταν τον αφαιρείτε ή τον επανατοποθετείτε.

7.png


12. Μόλις αντικαταστήστε τον παλιό δίσκο με τον καινούργιο, σπρώχτε πάλι τον καινούργιο στην θέση του με τον ίδιο τρόπο που τον αφαιρέσατε και επανατοποθετήστε το προστατευτικό μεταλλικό.

8.png


13. Προσέξτε ώστε το προστατευτικό να εφαρμόσει καλά και σφίξτε τις βίδες.

14. Τοποθετήστε και πάλι την μπαταρία σας και η αλλαγή του σκληρού σας δίσκου έχει τελειώσει.

9.png


Ξαναφορτώστε το λειτουργικό και τα δεδομένα σας. Απλό!