Ορολογία Τηλεοράσεων °υπό (συνεχή) κατασκευή°

Status
Not open for further replies.

-Γιώργος-

Supreme Member
19 June 2007
8,441
37°54'25''N-23°45'24''E
Ακολουθεί εξήγηση κάποιον όρων που χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση:


Αναλογίες Κάδρου:
Είναι ο λόγος του πλάτους μιας εικόνας προς το ύψος. Οι σύγχρονες επίπεδες τηλεοράσεις έχουν αναλογία 16:9 (1.78:1). Όταν το κάδρο του υλικού που προβάλλεται έχει διαφορετική αναλογία (4:3, 1.85:1, 2.39:1 κλπ) τότε για να καλύψει όλη την οθόνη θα πρέπει είτε να παραμορφωθεί ή να χαθεί κάποια πληροφορία. Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης της αναλογίας του υλικού με μαύρες μπάρες δεξιά-αριστερά ή πάνω-κάτω.
-
Ανάλυση: Περιγράφει τον αριθμό των εικονοστοιχείων που έχει μια τηλεόραση στον οριζόντιο (γραμμές) και στον κατακόρυφο (στήλες) άξονα. Ο συνολικός αριθμός είναι το γινόμενο των δύο παραπάνω. Μια τηλεόραση με ανάλυση 1920x1080 έχει 1920 εικονοστοιχεία σε κάθε γραμμή, 1080 εικονοστοιχεία σε κάθε στήλη και ο συνολικός αριθμός των εικονοστοιχείων είναι 2.073.600. Οι τηλεοράσεις με ανάλυση 1920x1080 συνήθως αναφέρονται ως FullHD.
-
Φωτεινότητα: H φωτεινότητα μίας τηλεόρασης εκφράζει τη λαμπρότητα της και μετριέται σε καντέλες ανά τετραγωνικό μέτρο (cd/m2) ή αλλιώς σε nits.
-
Αντίθεση (Contrast Ratio): Είναι ο λόγος της μέγιστης φωτεινότητας (λευκό) προς την ελάχιστη φωτεινότητα (μαύρο) που μπορεί να αποδώσει μια τηλεόραση. Η μεγάλη αντίθεση είναι επιθυμητή, αλλά οι τιμές των κατασκευαστών είναι συνήθως παραπλανητικές και μη συγκρίσιμες μεταξύ τους. Η τιμή της αντίθεσης εξαρτάται από την μεθοδολογία της μέτρησης (On/Off, ANSI κλπ).
-
Στάθμη Μαύρου (Black Level): Eκφράζει τη φωτεινότητα της οθόνης όταν σε αυτή προβάλλεται εικόνα πλήρους μαύρου (0% λευκό). Όσο χαμηλότερη η τιμή τόσο πυκνότερο το μαύρο.
-
Ανομοιογένεια (Clouding, Bleeding, Flash-Lighting): Η κατάσταση στην οποία ένα μέρος της οθόνης έχει μεγαλύτερη ή μικρότερη φωτεινότητα από ένα άλλο. Το πιο συνηθισμένο φαινόμενο είναι οι πιο φωτισμένες γωνίες στις τηλεοράσεις τεχνολογίας LCD.
-
Εικονοστοιχείο (Pixel): Είναι το μικρότερο στοιχείο της οθόνης το οποίο μπορεί να αποδώσει μια πληροφορία. Αποτελείται από τρία υπο-στοιχεία (subpixels), ένα για το κάθε βασικό χρώμα.
-
Οθόνες Υγρών Κρυστάλλων (LCD): Η πιο διαδεδομένη τεχνολογία τηλεοράσεων. Το φως παράγεται από λάμπες φθορισμού (CCFL) ή από LEDs και κατευθύνεται προς τους υγρούς κρύσταλλους των οποίων η γεωμετρική τοποθέτηση καθορίζει το ποσό του φωτός που θα περάσει. Διαφορετικά φίλτρα σε κάθε υπο-στοιχείο (subpixel) δίνουν τα τρία βασικά χρώματα και ο συνδυασμός τους δημιουργεί τον χρωματισμό του εικονοστοιχείου (pixel).
-
Οπίσθιος φωτισμός (Backlight): Αποτελεί την πηγή φωτός των LCD τηλεοράσεων και μπορεί να αποτελείται από λάμπες φθορισμού (CCFL) ή από LEDs. Στην πρώτη περίπτωση όλο το πάνελ φωτίζεται αναγκαστικά με την ίδια ένταση, ενώ στην δεύτερη υπάρχει η δυνατότητα της διαφορετικής κατανομής της φωτεινότητας σε διαφορετικά σημεία της οθόνης.
-
Πλάσμα: Τεχνολογία τηλεοράσεων η οποία βασίζεται στην ιδιότητα κάποιων χημικών ενώσεων (phosphors) να παράγουν ορατό φως όταν διεγερθούν από υπεριώδες (μη ορατό) φως. Τα εικονοστοιχεία σε μια τηλεόραση πλάσματος περιέχουν κάποιο ευγενές αέριο το οποίο ιονίζετε σε μορφή πλάσμα και διεγείρει την φωσφορική επίστρωση των εικονοστοιχείων. Το κάθε υπο-στοιχείο (subpixel) είναι καλυμμένο με διαφορετική χημική ένωση ώστε να παράγονται τα τρία βασικά χρώματα, ο συνδυασμός των οποίων δημιουργεί τον χρωματισμό του κάθε εικονοστοιχείου.
-
Πλεκτή Σάρωση (Interlaced Scan): Τρόπος προβολής κινούμενης ηλεκτρονικής εικόνας, κατά τον οποίον σε κάθε μονάδα χρόνου προβάλλονται οι μισές οριζόντιες γραμμές της ανάλυσης (περιττές-άρτιες εναλλάξ). Έχει το πλεονέκτημα πως για δεδομένο εύρος ζώνης δίνει την εντύπωση υψηλότερης ευκρίνειας σε ακίνητα πλάνα, αλλά το τρεμόπαιγμα και τα τεχνουργήματα κίνησης κάνουν την χρήση της προβληματική σε μεγέθη άνω των 21" για SD και άνω των 37" για HD. Παρότι παλιά μέθοδος, κατάλοιπο της εποχής των CRT, όλες οι σύγχρονες Plasma και πολλές LCD χρησιμοποιούν μία παραλλαγή αυτής της μεθόδου στην οδήγηση των πάνελ τους.
-
Προοδευτική Σάρωση (Progressive Scan): Τρόπος προβολής κινούμενης ηλεκτρονικής εικόνας, κατά τον οποίον σε κάθε μονάδα χρόνου προβάλλονται όλες οι οριζόντιες γραμμές της ανάλυσης. Προσφέρει σταθερή, ξεκούραστη και ευκρινή εικόνα χωρίς τεχνουργήματα κίνησης. Η επεξεργασία της εικόνας για την προβολή της σε μία μοντέρνα Plasma και LCD, γίνεται με αυτόν τον τρόπο.
-
Απόπλεξη (Deinterlacing): Είναι η διαδικασία μετατροπής υλικού πεπλεγμένης σάρωσης σε μη πεπλεγμένη (προοδευτική) μορφή.
-
Τεχνουργήματα (Artifacts): Στοιχεία της εικόνας που δεν υπάρχουν στο αρχικό υλικό, αλλά εμφανίζονται λόγω κακής επεξεργασίας ή αποκωδικοποίησης.
-
Χρόνος Απόκρισης (Response Time): Μετριέται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (ms) και είναι ο χρόνος που απαιτείται ώστε ένα εικονοστοιχείο να μεταβεί από μια κατάσταση φωτεινότητας σε μια άλλη. Θεωρητικά όσο μικρότερος ο χρόνος απόκρισης, τόσο ομαλότερη και καθαρότερη θα είναι η κίνηση. Η μέτρηση του εξαρτάται από την μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί και οι τιμές των κατασκευαστών είναι απλά ενδεικτικές και μη συγκρίσιμες.
-
Γωνία Θέασης: Ορίζεται ως η γωνία μέσα στην οποία η φωτεινότητα δεν πέφτει κάτω από το 50% της φωτεινότητας στον άξονα ευθυγράμμισης.
-
Θερμοκρασία Χρώματος (Color Temperature): Eκφράζει τις φασματικές ιδιότητες μίας πηγής φωτός. Μετριέται σε βαθμούς Kelvin και η κλίμακα που μας «αφορά» εκτείνεται από τους 1.500 βαθμούς (φλόγα ενός κεριού) έως τους 12.000 βαθμούς (γαλανός ουρανός). Υψηλές τιμές τείνουν προς το μπλε και χαμηλές τιμές τείνουν προς το κόκκινο. Σύμφωνα με τα «κινηματογραφικά» πρότυπα, η ισορροπία μεταξύ των κρύων (υψηλών) και θερμών (χαμηλών) θερμοκρασιών του χρώματος βρίσκεται στους 6.500 βαθμούς.
-
Κορεσμός Χρώματος (Colour Saturation): O κορεσμός εκφράζει την ένταση των χρωμάτων μίας εικόνας. Χρώματα κορεσμένα 100% δεν περιέχουν λευκό. Προσθέτοντας λευκό, μειώνεται ο κορεσμός.
-
Burn In: Το φαινόμενο μόνιμου αποτυπώματος/ίχνους κάποιας εικόνας, σε μια οθόνη πλάσματος. Ο κίνδυνος για burn in είναι μεγαλύτερος κατά τις πρώτες 100-200 ώρες λειτουργίας, όταν για μεγάλο χρονικό διάστημα υπάρχουν στατικά φωτεινά σημεία της εικόνας σε σκοτεινό φόντο.
-
HD Ready: Χαρακτηρίζονται οι 16:9 τηλεοράσεις των οποίων η ελάχιστη ανάλυση είναι 720 γραμμές και μπορούν να δεχτούν σήμα 720p και 1080i με σύνδεση συνιστώσων (component) και HDMI.
-
Image Retention (IR): Η κατάσταση κατά την οποία στην οθόνη μιας τηλεόρασης πλάσμα παραμένει προσωρινά το είδωλο κάποιας προηγούμενης εικόνας (συνήθως μεγάλης αντίθεσης). Το προσωρινό αυτό αποτύπωμα εξαφανίζεται όταν στο συγκεκριμένο σημείο προβληθεί κάποια άλλη εικόνα.
-
Downscaling: O υποβιβασμός της ανάλυσης ενός οπτικού σήματος, όταν μία επίπεδη ψηφιακή τηλεόραση λάβει σήμα με ανάλυση μεγαλύτερη από εκείνη της οθόνης της. Για παράδειγμα μία τηλεόραση HD Ready, όταν λάβει σήμα 1080 γραμμών θα πρέπει να μειώσει την ανάλυση στις 720.
-
Scaler: Ηλεκτρονικό κύκλωμα α) το οποίο αναλύει το σήμα εισόδου που δέχεται μία ψηφιακή τηλεόραση και το ‛προσαρμόζει’ στην ονομαστική ανάλυση του πάνελ της (εάν είναι διαφορετικό) για την τελική απεικόνισή του, β) το οποίο αναλύει την ονομαστική ανάλυση του αποθηκευμένου σήματος στο δίσκο (όταν πρόκειται για player) και παρέχει σήμα εξόδου υψηλότερη ανάλυσης.
-
Upscaling: Η αύξηση της ανάλυσης ενός οπτικού σήματος: α) όταν μία επίπεδη ψηφιακή τηλεόραση λάβει σήμα με ανάλυση μικρότερη από εκείνη της οθόνης της, αναλαμβάνει ο scaler της να το ‛προσαρμόσει’ στην ονομαστική (native) ανάλυση του panel της, β) όταν μία πηγή εικόνας (player), παρέχει σήμα εξόδου υψηλότερη ανάλυσης από την ονομαστική ανάλυση του αποθηκευμένου σήματος στο δίσκο.
-
CCIR Rec.601: Xρωματικό πρότυπο το οποίο δημιουργήθηκε για τα συμβατικά σήματα SD.
-
CCIR Rec.709: Xρωματικό πρότυπο το οποίο δημιουργήθηκε για τα σήματα υψηλής ευκρίνειας HD.
-
Gamut: Tα χρωματικά όρια που ορίζονται από τις προδιαγραφές ενός συστήματος χρωματο-μέτρησης. Χρώματα έξω από αυτά τα όρια είναι μη ‛αποδεκτά’ βάσει των προδιαγραφών του εκάστοτε χρωματικού διαστήματος.
-
DeltaE: Ο συντελεστής χρωματικών διαφορών, ορίζει τις χρωματικές διαφορές ανάμεσα στα έξι βασικά χρώματα. Όσο μικρότερες τιμές λαμβάνει τόσο καλύτερα αποδίδει τα χρώματα η οθόνη. Εάν ο εν λόγω συντελεστής λάβει τιμές μεγαλύτερες του 30, οι χρωματικές διαφορές γίνονται αντιληπτές από τον θεατή.


----------------------------------------------------------------------

Στην δημιουργία του νήματος βοήθησαν οι:

serreos73, Γιάννης Χατζηγεωργίου, czoun, JL_?, Yperion ...

----------------------------------------------------------------------

Ερωτήσεις και ορισμοί για όρους που δεν έχουν εξηγηθεί:

http://www.avclub.gr/forum/showthread.php?t=34603

----------------------------------------------------------------------
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.