Πάει το Kmixer στα Vista...!!

Emilot

AVClub Fanatic
18 June 2006
32,823
Εξάρχεια
Από κάποιον εσωτερικό της Microsoft που γράφει στο AvsForum, μας ενημερώνει ότι καταργείται το kmixer και αντικαθίστανται από ένα "Replaced by a high performance mixer/resampler in user mode", όπως λέει......


ΑΜΗΝ!!!!!!!!:music-smiley-005: :award: -bye- :fahne90: :firstprize:

Πλήρες το κείμενο:

http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=713073