Περί θεμάτων τεχνικής φύσης...

SHERPA

Supreme Member
18 June 2006
3,450
Βέροια
Θα παρακαλέσω τα αγαπητά μέλη, τα θέματα που άπτονται τεχνικού χαρακτήρα να ποσταρονται σ' αυτή την υποκατηγορία ("τεχνικά").

Π.χ πρόβλημα σε πικάπ, εδώ και όχι στις "πηγές".
Οι άλλες υποκατηγορίες αφορούν εντυπώσεις κ.α, διαφόρων μηχανών.

Δεν ενοχλεί ιδιαίτερα το φαινόμενο, απλά με τον τρόπο αυτό το "σερτς" από νέα μέλη/επισκέπτες θα είναι ευκολότερο και οι "βάσεις δεδομένων" σωστότερες.

Έτσι σιγά-σιγά θέματα που έχουν τεχνικό χαρακτήρα θα μεταφερθούν από τις άλλες υποκατηγορίες, σ' αυτή.

Ευχαριστώ.
 

SHERPA

Supreme Member
18 June 2006
3,450
Βέροια
Η μεταφορά θεμάτων στις αρμόδιες κατηγορίες ολοκληρώθηκε μόλις...

Παρακαλώ τα μέλη να βοηθούν την διαχείριση στο έργο της, απλά βάζοντας τα θέματά τους στις σωστές κατηγορίες.

Ευχαριστώ.