Πρώτη δοκιμή Τεχνολογίας Οπτικής Μετάδοσης

ΜΗΤΣ

Supreme Member
19 June 2006
3,418
Athens, Greece
ΑΠΟ ERICSSON ΚΑΙ T-COM Η Ericssonκαι η μονάδα σταθερού δικτύου της Deutsche Telekom, η T-Com, ολοκλήρωσαν με επιτυχία την πρώτη δοκιμή παγκοσμίως για την τεχνολογία οπτικής μετάδοσης επόμενης γενιάς 43 Gbps μέσω ζεύξης 1000 km στο δίκτυο DWDM της T-Com στη Γερμανία. Με την παροχή της δυνατότητας συνδέσεων 40 Gbps μεταξύ των router του πυρήνα IP, αυτή η τεχνολογία θα επιτρέψει στην TCom να επεκτείνει τη χωρητικότητα του δικτύου της προκειμένου να αντεπεξέλθει στην ταχεία ανάπτυξη της χρήσης των ευρυζωνικών της υπηρεσιών. Η χρήση της οπτικής μετάδοσης 40 Gbps διευκολύνει τους παρόχους στην οικονομική εξέλιξη προς τις μεγαλύτερες χωρητικότητες οπτικών ζεύξεων στην υπάρχουσα και νέα υποδομή. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει τη μετάδοση με 40 Gbps σε μεγάλες αποστάσεις, μέσω της υπάρχουσας υποδομής DWDM 10 Gbps, ενώ παρέχει στον πάροχο τη δυναμική της ανάπτυξης της κυκλοφορίας δεδομένων του μέχρι και τα 6,4 Tbps ανά οπτικό ζεύγος.

Πηγή: COM Today