ΣΟΚ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ 139 ΕΥΡΩ !!! t.amp E800 Pro PA Amplifier