Στοιχεία ΑΦΜ

Ψηφίστε την εφαρμογή:


 • Total voters
  0

airb

Super Moderator
Staff member
25 May 2008
13,991
Λιβαδειά
704336.png
Στοιχεία ΑΦΜ


ΔΩΡΕΑΝ Universal έκδοση


Download [0,3MB]


Η εφαρμογή σας δίνει την δυνατότητα να αναζητήσετε πληροφορίες για μια επιχείρηση
(νομικό πρόσωπο-εταιρεία, όχι ατομικές επιχειρήσεις) με βάση το ΑΦΜ.


Τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι:

 • Τίτλος
 • Επωνυμία
 • Κύρια Δραστηριότητα
 • Α.Φ.Μ
 • ΔOY
 • Διεύθυνση
 • T.K
 • Περιοχή
 • Τηλέφωνο
 • Fax


Τα στοιχειά της κάθε επιχείρησης μπορούν να αποθηκευτούν ή να αποσταλούν με email.

Τα στοιχεία παρέχονται από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.abclub1afm1.png
abclub1afm2.png