Τί ενισχυτής για ηχεία Bose?

 Νίκος

Supreme Member
Πρόσφατα απέκτησα 2 ηχεία Bose Αccoustmas και σκέφτομαι να τα χρησιμοποιήσω για ένα μίνι στέρεο σύστημα.
Ποιόν ενισχυτή να χρησιμοποιήσω?
Δεν θα ήθελα να είναι κάποιος ογκόδης (για κρεβατοκάμαρα θα πάει)..
Ισως κάτι σε t-amp, αλλά θα είναι αρκετός σε ισχύ?
Σαν πηγή μάλλον το αιπόδι..